Image
Image

Европа без ценни кожи

Животните във фермите за производство на ценни кожи живеят в изключително ограничено пространство, в безкрайни редици от тесни неприветливи клетки. Те се самонараняват, стават жертва на инфектирани рани, откъснати крайници и канибализъм. Отглеждането на животни за кожи противоречи дори на основните принципи за хуманно отношение към животните.

Европейската гражданска инициатива "Европа без ценни кожи" отправя призив към ЕС:

  • да се забранят фермите за ценни кожи
  • да забрани пускането на европейския пазар на продукти от ферми за производство на ценни кожи

* „Ценни кожи“ са кожи от животни, които се отглеждат и/или развъждат единствено с цел производство на кожи с косъм. Тези животни не се използват за консумация от човека.

Европа без ценни кожи

Действайте сега за "Европа без ценни кожи"

Нужни са ни 1 милион подписа за забрана на фермите за ценни кожи и продуктите от ферми за ценни кожи в Европа. Нека заедно постигнем #FurFreeEurope!
Действайте сега за "Европа без ценни кожи"

Защо трябва да се забрани отглеждането на животни за кожи и продуктите от фермите за производство на кожи?

НЕЕТИЧНО

Сложните поведенчески потребности на дивите животни като лисици и норки, които се отглеждат за кожи, не могат да бъдат задоволени във фермите за кожи. Отглеждането на животни в малки клетки и умъртвяването им единствено или главно заради стойността на козината им не може да се оправдава и узаконява, включително за домашни видове като зайци и чинчили. Отглеждането на животни за кожи е неетично, независимо къде се извършва, затова призоваваме и за забрана върху продажбата на ценни кожи, получени при интензивно производство.

ЗАСТРАШАВА БИОСИГУРНОСТТА

Фермите за кожи представляват риск за здравето на животните и хората. По време на пандемията от COVID-19 стотици ферми за норки бяха засегнати от огнища на коронавирус и беше установено, че нови варианти на вируса SARS-CoV-2 се предават на хората от животни. 

НЕУСТОЙЧИВО

Отглеждането на животни за кожи има значително въздействие върху околната среда и представлява сериозна заплаха за местното биологично разнообразие. След като е пусната на свобода от фермите за кожи, американската норка вече е широко разпространена в целия ЕС и е причинила значителни отрицателни последици за дивата природа в Европа. Обработката и боядисването на козината са свързани с използването на токсични химикали. По отношение на замърсяването на почвите с токсични метали, апретирането и боядисването на кожи се нарежда сред петте индустрии с най-висока интензивност на замърсяване. 

1701892
подписи
1 03 23
събирането на подписи приключи

Защо сега?

Отглеждането на животни за кожи и произвежданите в резултат на това продукти трябва да се превърнат в лош спомен от миналото. Време е да се сложи край на производството на ценни кожи в Европа. В Европейския съюз съществува безпрецедентна възможност това да се случи:

  • Индустрията за ценни кожи е изправена пред икономическа криза и криза, свързана със здравето на животните поради COVID-19.
  • Наскоро 12 държави от ЕС призоваха Европейската комисия да проучи възможностите за окончателна забрана за отглеждането на животни за кожи в ЕС и да представи законодателно предложение за постигането на тази цел.
  • В момента Европейската комисия преразглежда законодателството на ЕС в областта на хуманното отношение към животните. Това преразглеждане дава възможност да се въведе забрана както за производството, така и за търговията с изделия от фермите за кожи.
  • Стотици търговски марки се отказаха от производството на изделия от ценни кожи в отговор на етичните изисквания на своите клиенти.
Image
Image
Тези организации подкрепят Fur Free Europe (Европа без ценни кожи)
Animal Advocacy and Protection
abillion
Animal Action Greece
Animal Law Italia
AnimaNaturalis Logo
Anima
animais de rua
animalia
Animal Friends Croatia
Animal Save Movement
Animals United
Asociación Nacional para la Defensa de los Animales
Bont Voor Dieren
CAAI
Compassion in World Farming
Code Animal
Collective Fashion Justice
Animal Protection Denmark
Четири лапи
Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht
Deutsche Tier-Lobby
Deutsches Tierschutzbüro
Deutscher Tierschutzbund Logo
Dier & Recht Logo
Djurens Rätt
Djurskyddet Sverige
Dyrenes Alliance
Dzīvnieku brīvība
Eurogroup for Animals Logo
Tušti narvai
Essere Animali
Fondation Brigitte Bardot
Four Paws
Hellenic Animal Welfare Federation
Humánny pokrok
Intimate With Nature Society IWNS Logo
La Fondation droit animal éthique & sciences LFDA Logo
LAV
L214 Éthique & Animaux Logo
FAADA
Asociația F.R.E.E.
Fur Free Alliance
GAIA Voice of the Voiceless logo
Green REV Institute
Humane Society International Europe
International Anti-Fur Coalition
Koalicja Klimatyczna
Loomus
Menschen für Tierrechte
Menschen für Tierrechte
Malta SPCA MSPCA Logo
Magyar Szőrmeellenes Liga
National Animal Rights Association
Invisible Animals
Animal Defenders Czech Republic (OBRAZ)
oikeutt aelaimille
Organizzazione Internazionale per la Protezione degli Animali
One Voice
Otwarte Klatki Logo
Pro Wildlife
QUATRE PATTES
Respect For Animals
SEY Suomen eläinsuojelu
Slovenian Vegan Society
Society for the Protection of Animals Ljubljana DZZZ Logo
Svoboda Zvirat
Sociedade Protectora dos Animais
Société Anti Fourrure
Svenska Djurskyddsföreningen
Svoboda zvířat
Tu Abrigo Su Vida
Unión Vegetariana Española
Vegan FTA
VeGaia
Verein Gegen Tierfabriken
Viva! Poland
VIER PFOTEN
VIER VOETERS
Vuci ghall-annimali
Welfarm
World Animal Protection
World Federation for Animals