Image
Image

Pälsfritt Europa

Djur på pälsfarmer lever instängda i små gallerburar, rad på rad. De lider av självskadebeteenden, infekterade sår, saknade lemmar och kannibalism. Pälsdjursuppfödning strider mot den mest grundläggande tanken om djurskydd.

Det europeiska medborgarinitiativet "Fur Free Europe" uppmanar EU att:

  • Förbjuda pälsfarmer
  • Förbjuda produkter från pälsfarmer, på hela den europeiska marknaden.
Pälsfritt Europa

Använd din röst för ett pälsfritt Europa

Vi behöver en miljon underskrifter för att få ett förbud mot pälsfarmer och produkter från pälsfarmer i Europa. Tillsammans kan vi skapa: #FurFreeEurope - ett pälsfritt Europa.
Använd din röst för ett pälsfritt Europa

Varför förbjuda pälsdjursuppfödning och pälsprodukter?

OETISKT

De komplexa beteendebehoven hos vilda djurarter, som räv och mink, som föds upp för sin päls, kan inte tillgodoses på pälsfarmer. Att hålla djur i små burar och döda dem enbart, eller huvudsakligen, på grund av värdet av deras päls, kan inte heller legitimeras för domesticerade arter, som kaniner och chinchillor. Pälsdjursuppfödning är oetiskt oavsett var den förekommer, och därför kräver vi också ett förbud mot försäljning av produkter från pälsfarmer.

OTRYGGT

Pälsfarmer utgör en risk för djurs och människors hälsa. Under covid-19-pandemin drabbades hundratals minkfarmer av coronavirusutbrott, och nya varianter av SARS-CoV-2-viruset visade sig ha överförts till människor från djur.

OHÅLLBART

Pälsdjursuppfödning har en betydande miljöpåverkan och utgör ett allvarligt hot mot den inhemska biologiska mångfalden. Den amerikanska minken är nu utbredd i hela EU, efter att ha rymt från pälsfarmer, och har orsakat betydande negativa effekter på det inhemska europeiska djurlivet. Bearbetning och färgning av päls innebär också användning av giftiga kemikalier. Pälsbearbetning och färgning rankas bland de fem högst föroreningsintensiva industrierna, när det gäller markföroreningar av giftiga metaller.

1701892
signaturer
1 03 23
underskriftsinsamlingen stängd

Varför nu?

Pälsdjursuppfödning och pälsprodukter borde höra till det förflutna: det är nu dags för Fur Free Europe, ett pälsfritt Europa. Det finns en aldrig tidigare skådad möjlighet att få det att hända i Europeiska unionen:
  • På grund av covid-19 står pälsindustrin inför både en ekonomisk kris och en djurhälsokris.
  • 12 EU-länder har nyligen uppmanat EU-kommissionen att undersöka alternativen för ett permanent förbud mot pälsdjursuppfödning i EU och att lägga fram ett lagförslag för att uppnå detta mål.
  • EU-kommissionen ser för närvarande över EU:s djurskyddslagstiftning. Denna översyn ger en möjlighet att införa ett förbud mot både produktion och handel med päls.
  • Hundratals varumärken har blivit pälsfria och svarar mot de etiska kraven från sina kunder.
Image
Image
Organisationer som står bakom Fur Free Europe
Animal Advocacy and Protection
abillion
Animal Action Greece
Animal Law Italia
AnimaNaturalis Logo
Anima
animais de rua
animalia
Animal Friends Croatia
Animal Save Movement
Animals United
Asociación Nacional para la Defensa de los Animales
Bont Voor Dieren
CAAI
Compassion in World Farming
Code Animal
Collective Fashion Justice
Animal Protection Denmark
Четири лапи
Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht
Deutsche Tier-Lobby
Deutsches Tierschutzbüro
Deutscher Tierschutzbund Logo
Dier & Recht Logo
Djurens Rätt
Djurskyddet Sverige
Dyrenes Alliance
Dzīvnieku brīvība
Eurogroup for Animals Logo
Tušti narvai
Essere Animali
Fondation Brigitte Bardot
Four Paws
Hellenic Animal Welfare Federation
Humánny pokrok
Intimate With Nature Society IWNS Logo
La Fondation droit animal éthique & sciences LFDA Logo
LAV
L214 Éthique & Animaux Logo
FAADA
Asociația F.R.E.E.
Fur Free Alliance
GAIA Voice of the Voiceless logo
Green REV Institute
Humane Society International Europe
International Anti-Fur Coalition
Koalicja Klimatyczna
Loomus
Menschen für Tierrechte
Menschen für Tierrechte
Malta SPCA MSPCA Logo
Magyar Szőrmeellenes Liga
National Animal Rights Association
Invisible Animals
Animal Defenders Czech Republic (OBRAZ)
oikeutt aelaimille
Organizzazione Internazionale per la Protezione degli Animali
One Voice
Otwarte Klatki Logo
Pro Wildlife
QUATRE PATTES
Respect For Animals
SEY Suomen eläinsuojelu
Slovenian Vegan Society
Society for the Protection of Animals Ljubljana DZZZ Logo
Svoboda Zvirat
Sociedade Protectora dos Animais
Société Anti Fourrure
Svenska Djurskyddsföreningen
Svoboda zvířat
Tu Abrigo Su Vida
Unión Vegetariana Española
Vegan FTA
VeGaia
Verein Gegen Tierfabriken
Viva! Poland
VIER PFOTEN
VIER VOETERS
Vuci ghall-annimali
Welfarm
World Animal Protection
World Federation for Animals