Image
Image

Za Evropo brez krzna

Živali na krznarskih farmah so strogo zaprte in živijo v vrstah majhnih, praznih kletk, zloženih druga na drugo. Trpijo zaradi samopoškodovanja, okuženih ran, manjkajočih okončin in kanibalizma. Krznarske farme so v nasprotju celo z najosnovnejšim konceptom dobrobiti živali.

Evropska državljanska pobuda „Za Evropo brez krzna“ poziva EU, naj:

  • Prepove krznarske farme
  • Prepove krznene izdelke s krznarskih farm na evropskih tržiščih
Za Evropo brez krzna

Ukrepajte zdaj za Evropo brez krzna

Potrebujemo 1 milijon podpisov za prepoved krznarskih farm in krznenih izdelkov s krznarskih farm v Evropi. Skupaj dosežimo #FurFreeEurope!
Ukrepajte zdaj za Evropo brez krzna

Zakaj prepovedati krznarske farme in krznene izdelke s teh farm?

NEETIČNO

Kompleksne vedenjske potrebe divjih živalskih vrst, kot so lisice in kune, ki jih gojijo na krznarskih farmah za krzno, na teh farmah ne morejo biti zadovoljene. Reja živali v majhnih kletkah in njihovo ubijanje samo ali v glavnem zaradi vrednosti njihovega krzna ne more biti legitimno niti za domače vrste, kot so kunci in činčile. Reja živali na krznarskih farmah je neetična, ne glede na to, kje poteka, zato pozivamo tudi k prepovedi prodaje krzna iz intenzivne krznarske proizvodnje.

NEVARNO

Krznarske farme predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in živali. V času pandemije COVID-19 je bilo v izbruhih koronavirusa prizadetih stotine kunjih farm, odkrite so bile nove različice virusa SARS-CoV-2, ki so se prenašale z živali na ljudi.

NETRAJNOSTNO

Dejavnost krznarskih farm ima pomemben okoljski vpliv in predstavlja resno grožnjo avtohtoni bioraznolikosti. Zaradi pobegov živali s krznarskih farm je zdaj ameriška kuna razširjena vsepovsod po EU, kar je imelo pomembne škodljive učinke na evropske avtohtone divje živali. Obdelovanje in barvanje krzna vključuje uporabo strupenih kemikalij. V smislu onesnaževanja tal s strupenimi kovinami se obdelovanje in barvanje krzna uvršča med prvih pet industrij z najintenzivnejšim onesnaževanjem.

1701892
podpisi
1 03 23
zbiranje podpisov zaključeno

Zakaj zdaj?

Krznarske farme in njihovi izdelki bi morali postati grd spomin iz preteklosti: zdaj je čas za Evropo brez krzna. Pred nami je enkratna priložnost, da to dosežemo v Evropski uniji:
  • Krznarska industrija se sooča z ekonomsko krizo in zdravstveno krizo pri živalih zaradi COVID-19.
  • 12 držav EU je nedavno pozvalo Evropsko komisijo, naj pregleda možnosti za stalno prepoved delovanja krznarskih farm v EU in naj predloži zakonodajni predlog, da se ta cilj doseže.
  • Evropska komisija trenutno pregleduje EU zakonodajo v zvezi z dobrobitjo živali. Ta revizija predstavlja priložnost za uvedbo prepovedi tako proizvodnje krzna na farmah kot trgovine s krznom s teh farm.
  • Stotine znamk že proizvaja izdelke brez krzna in se s tem odziva na etične zahteve svojih kupcev.
Image
Image
Organizacije, ki podpirajo Evropa brez Krzna
Animal Advocacy and Protection
abillion
Animal Action Greece
Animal Law Italia
AnimaNaturalis Logo
Anima
animais de rua
animalia
Animal Friends Croatia
Animal Save Movement
Animals United
Asociación Nacional para la Defensa de los Animales
Bont Voor Dieren
CAAI
Compassion in World Farming
Code Animal
Collective Fashion Justice
Animal Protection Denmark
Четири лапи
Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht
Deutsche Tier-Lobby
Deutsches Tierschutzbüro
Deutscher Tierschutzbund Logo
Dier & Recht Logo
Djurens Rätt
Djurskyddet Sverige
Dyrenes Alliance
Dzīvnieku brīvība
Eurogroup for Animals Logo
Tušti narvai
Essere Animali
Fondation Brigitte Bardot
Four Paws
Hellenic Animal Welfare Federation
Humánny pokrok
Intimate With Nature Society IWNS Logo
La Fondation droit animal éthique & sciences LFDA Logo
LAV
L214 Éthique & Animaux Logo
FAADA
Asociația F.R.E.E.
Fur Free Alliance
GAIA Voice of the Voiceless logo
Green REV Institute
Humane Society International Europe
International Anti-Fur Coalition
Koalicja Klimatyczna
Loomus
Menschen für Tierrechte
Menschen für Tierrechte
Malta SPCA MSPCA Logo
Magyar Szőrmeellenes Liga
National Animal Rights Association
Invisible Animals
Animal Defenders Czech Republic (OBRAZ)
oikeutt aelaimille
Organizzazione Internazionale per la Protezione degli Animali
One Voice
Otwarte Klatki Logo
Pro Wildlife
QUATRE PATTES
Respect For Animals
SEY Suomen eläinsuojelu
Slovenian Vegan Society
Society for the Protection of Animals Ljubljana DZZZ Logo
Svoboda Zvirat
Sociedade Protectora dos Animais
Société Anti Fourrure
Svenska Djurskyddsföreningen
Svoboda zvířat
Tu Abrigo Su Vida
Unión Vegetariana Española
Vegan FTA
VeGaia
Verein Gegen Tierfabriken
Viva! Poland
VIER PFOTEN
VIER VOETERS
Vuci ghall-annimali
Welfarm
World Animal Protection
World Federation for Animals