Image
Image

Žiadajte od svojich kandidátov a kandidátok v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu viac! Lepšie právne predpisy EÚ majú moc zastaviť zbytočné utrpenie, zakázať krutý obchod so živými zvieratami či chrániť vzácnu európsku prírodu. Stať sa to však môže len ak budeme konať teraz.

Všetci sa môžeme podieľať na pozitívnej zmene pre zvieratá – ak sa tak rozhodneme. Ak vám záleží na dobrých životných podmienkach zvierat, je čas, aby ste sa vyjadrili.

Požiadajte svojich kandidátov a kandidátky, aby ukázali, že počúvajú milióny občanov a občianok EÚ, ľudí ako vy, ktorí chcú, aby EÚ robila pre ochranu zvierat viac.

Požiadajte svojho kandidáta a kandidátku, aby sa zaviazal/a zlepšiť životné podmienky zvierat. #VoteforAnimals

Pošlite kandidátom a kandidátkam tento odkaz

Pošlite kandidátom a kandidátkam tento odkaz: Prosím, prijmite záväzok pre zvieratá a dokážte, že v prípade zvolenia myslíte zmenu vážne!

Prijatím záväzku „Voľte za zvieratá“ sľubujete, že v nasledujúcom legislatívnom období budete presadzovať 10 kľúčových záväzkov v prospech zvierat.

Zvýšite tak šancu na prijatie pokrokových právnych predpisov pre zvieratá v budúcom Európskom parlamente.

 

10 SĽUBOV PRE ZVIERATÁ

Image

Žiadam, aby Komisia bezodkladne predložila právne predpisy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat, a to bez kompromisov a ústupkov. Očakávam ambiciózne, humánne a pokrokové návrhy a chcem, aby obsahovali zákaz klietok a ďalších krutých poľnohospodárskych praktík, ako aj lepšiu ochranu kurčiat chovaných na mäso a nosníc. Zistiť viac.

Image

Žiadam, aby Komisia zaviedla humánnejšie pravidlá na prepravu zvierat. Požadujem postupný úplný zákaz exportu živých zvierat a prepravy zraniteľných zvierat a tiež prísnejšie časové obmedzenia transportu pre každé zviera. Zistiť viac.

Image

Je najvyšší čas zabezpečiť dobré životné podmienky rýb chovaných na farmách, a to počas chovu, prepravy a usmrcovania. Potrebné je tiež zvýšiť welfare druhov, ktoré sú lovené vo voľnej prírode a zakázať zavedenie farmového chovu chobotníc. Zistiť viac.

Image

Žiadam, aby spoločná poľnohospodárska politika podporovala udržateľnú produkciu potravín, ktorej základom sú dobré životné podmienky zvierat. Budem bojovať za politiku EÚ, ktorá podporuje plynulý prechod na zdravšiu, šetrnejšiu a udržateľnejšiu výrobu potravín. Zistiť viac.

Image

Dovážané výrobky živočíšneho pôvodu musia spĺňať rovnaké normy ako produkty vyrábané v Európskej únii. Zistiť viac.

Image

Musíme využiť všetky dostupné znalosti, aby sme našli spôsoby, ako znížiť a nahradiť používanie zvierat vo výskume, povinných testoch a pri vzdelávaní. Komisia musí zaviesť jasné stratégie na urýchlenie tohto procesu. Zistiť viac.

Image

Žiadam, aby Komisia navrhla opatrenia na zlepšenie welfare a ochrany voľne žijúcich zvierat, vrátane zavedenia „pozitívneho zoznamu“ druhov, ktoré možno legálne chovať ako domácich spoločníkov, a prísnejších pravidiel pre chov zvierat v zajatí. Som presvedčený (-á), že je nevyhnutné, aby sme prijali pravidlá pre humánnejšie a udržateľnejšie spolužitie s voľne žijúcimi zvieratami. Zistiť viac.

Image

Je načase ukončiť krutú prax chovu zvierat na kožušiny a zakázať predaj produktov z kožušinových fariem na európskom trhu v súlade s prianím miliónov občanov a občianok EÚ. Zistiť viac.

Image

Chcem posilniť návrh nového Nariadenia Komisie o spoločenských zvieratách. Chcem zastaviť zlé chovateľské praktiky, zabezpečiť zdravie a pohodu zvierat počas prepravy, riešiť nelegálny obchod so zvieratami a prísnejšiu kontrolu online predaja a inzercie zvierat. Zistiť viac.

Image

Je čas skoncovať s nečinnosťou a zabezpečiť zvieratám lepšiu budúcnosť. Som presvedčený (-á), že komisár/komisárka EÚ pre dobré životné podmienky zvierat by venoval/a problematike welfare zvierat konečne pozornosť, ktorú si zaslúži. Zistiť viac.

candidates have signed the pledge

Image
Image
TIETO ORGANIZÁCIE PODPORUJÚ KAMPAŇ VOĽTE ZA ZVIERATÁ 2024
Eurogroup for Animals
Compassion in World Farming CIWF Logo
VIER PFOTEN
Animal Equality Logo
World Animal Protection WAP Logo
Deutscher Tierschutzbund Logo
Otwarte Klatki Logo
Essere Animali
Djurens Rätt
LAV
AnimaNaturalis Logo
Dierenbescherming
Albert Schweitzer Foundation
Animalia Logo
Fondation Brigitte Bardot
Loomus
SEY Suomen eläinsuojelu
La Fondation droit animal éthique & sciences LFDA Logo
Společnost pro zvířata Logo
CAAI
Doctors Against Animal Experiments Logo
GAIA Voice of the Voiceless logo
Animal Protection Denmark
Animal Friends Croatia
Code Animal Logo
QUATRE PATTES
Menschen für Tierrechte
Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht
Animal Society
Animal Action Greece
Una Terra
Irish Society for the Prevention of Cruelty to Animals ISPCA Logo
Ethical Farming Ireland
Tušti narvai
Stichting Proefdiervrij Logo
Dier & Recht Logo
Caring Vets
Animal Advocacy and Protection AAP Logo
animais de rua
Portuguese Vegetarian Association Logo
Asociația F.R.E.E.
Sloboda Zvierat Logo
Humánny pokrok
Society for the Protection of Animals Ljubljana DZZZ Logo
FAADA
AWO Animal Welfare Observatory
Asociación Nacional para la Defensa de los Animales
Djurskyddet Sverige
Svenska Djurskyddsföreningen
CS4EU
OIPA
Ippothesis Logo
Hellenic Animal Welfare Federation
The Wolf Action Group / Luonto-Liiton Susiryhmä
CAS International
Svoboda zvířat
Sophia Vereeniging