ÎMI IAU ANGAJAMENTUL DE A FACE COMISIA SĂ DEPUNĂ MAI MULTE EFORTURI PENTRU ANIMALE

Cer Comisiei să înainteze, fără întârziere, o legislație care să nu fie atenuată sau compromisă. O legislație care să fie ambițioasă, umană și progresistă. O legislație care să fie în concordanță cu apelul clar al milioanelor de cetățeni ai UE.

Voi lupta pentru noi legi care să ridice standardele.

Voi depune eforturi pentru a îmbunătăți standardele de bază de îngrijire a animalelor deja protejate de legislația UE.

Vreau să interzicem sacrificarea fără asomare prealabilă.

Există dovezi științifice clare că sacrificarea fără asomare provoacă animalelor o suferință acută. Sacrificarea animalelor fără asomare prealabilă trebuie interzisă în concertare cu autoritățile religioase.

Vreau ca nicio specie să nu fie uitată.

Cred că legislația noastră specifică speciilor nu este suficient de cuprinzătoare. Vreau ca legislația specifică să fie adaptată și pentru speciile de pești, curcani, vaci de lapte și iepuri.

Vreau ca în următorii 5 ani să nu mai existe cuști în Europa.

Urmând exemplul ECI „End the Cage Age”, susțin o interzicere rapidă a cuștilor pentru toate animalele de fermă în Europa (păsări, porci, viței, prepelițe, rațe și gâște). Vreau ca acest lucru să se întâmple în termen de trei până la cinci ani.

Vreau politici mai bune pentru pui și găini.

Pentru prea mult timp, puii de carne și găinile ouătoare au trebuit să suporte condiții insuportabile. Acest lucru trebuie să înceteze acum. Vreau să asigur o protecție puternică - inclusiv prin reducerea densității efectivelor, interzicerea sacrificării folosind asomarea în baie de apă, adoptarea unor practici de reproducere care oferă o bunăstare mai mare și încetarea tăierii inumane a ciocului.

ÎMI IAU ANGAJAMENTUL SĂ PUN CAPĂT SUFERINȚEI ANIMALELOR ÎN TIMPUL TRANSPORTULUI

Vreau să văd un Regulament mult mai ferm pentru a evita suferința inutilă a animalelor. În conformitate cu recomandările științifice și cu apelul a milioane de cetățeni ai UE, ale Parlamentului European și ale Curții de Conturi, cred că a sosit momentul ca toate transporturile de animale vii să devină o ultimă soluție.

Călătoriile pe distanțe lungi nu ar trebui să fie permise, indiferent de destinația finală (sacrificare sau creștere), iar derogările nu ar trebui să existe, deoarece acestea pot crea lacune care prelungesc aceste călătorii.

Aceste prevederi trebuie să includă o limitare a duratei călătoriilor la cel mult opt ore pentru porci și rumegătoare (bovine, caprine și ovine) și la cel mult patru ore pentru păsări și iepuri.

Voi depune eforturi pentru a pune capăt transportului de animale vulnerabile.

Animale vulnerabile, cum ar fi vițeii neînțărcați, femelele gestante și animalele care nu sunt apte pentru transport nu ar trebui să fie transportate, nici măcar în baza unei derogări.

Cred că Europa trebuie să favorizeze transportul de carne, nu de animale vii.

Vreau ca actorii comerciali se renunțe la transportul de animale vii și să se îndrepte spre transportul de carne, carcase și produse embrionare, cu instalații de sacrificare mai bune la nivel local.

ÎMI IAU ANGAJAMENTUL DE A PROTEJA BUNĂSTAREA SPECIILOR ACVATICE

Cer Comisiei să lucreze mai mult pentru a proteja speciile acvatice.

Insist ca aceasta să introducă o legislație sustenabilă și favorabilă bunăstării peștilor și a tuturor speciilor acvatice.

Mă angajez să protejez bunăstarea peștilor de crescătorie și a celor capturați din mediul sălbatic.

Vreau să văd standarde mai ridicate în ceea ce privește creșterea, transportul și sacrificarea animalelor și vreau o bunăstare mai bună pentru speciile țintă în cazul capturilor sălbatice.

Cer să interzicem creșterea caracatiței înainte de a începe.

Acest concept barbar trebuie să fie interzis înainte de a fi vreodată înființat.

ÎMI IAU ANGAJAMENTUL DE A FACE CA PRODUCȚIA DE ALIMENTE SĂ FIE MAI BUNĂ PENTRU NOI, PENTRU ANIMALE ȘI PENTRU PLANETA NOASTRĂ

Îmi iau angajamentul să lupt pentru o producție alimentară sustenabilă.

Cer ca politica agricolă comună să sprijine producția sustenabilă de alimente, având în centrul ei un nivel ridicat de bunăstare a animalelor. Voi lupta pentru o politică a UE care să încurajeze o tranziție ușoară către o producție de alimente care să fie mai sănătoasă, mai blândă și mai sustenabilă.

Ar trebui să ne fie mai ușor să trecem la variante pe bază de plante.

Cu toții trebuie să ne bazăm mai puțin pe o dietă bazată pe carne și să trecem la variante care sunt mai sănătoase pentru noi, pentru animale și pentru planetă. Voi lupta pentru a oferi o politică alimentară europeană care să facă acest lucru posibil.

Trebuie să reformăm politica agricolă comună.

Cred că politica agricolă comună trebuie să sprijine fermierii în adoptarea unor metode de producție alimentară mai sustenabile. Aceasta trebuie să contribuie la costurile asociate cu standarde mai ridicate de bunăstare a animalelor.

Trebuie să sprijinim cercetarea alimentară pe bază de celule.

Încurajarea dezvoltării producției de alimente pe bază de celule (cultivarea produselor alimentare de origine animală direct din culturi de celule) are un rol esențial în dezvoltarea unor surse alternative de hrană sustenabile. Mai multă finanțare va dezvolta acest sector emergent în mod sigur și rapid.

ÎMI IAU ANGAJAMENTUL PENTRU REGULI MAI STRICTE PRIVIND IMPORTURILE DE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

Trebuie să înăsprim normele privind importul de produse de origine animală.

Toate schimburile comerciale cu produse de origine animală provenite din țări din afara UE trebuie să respecte pe deplin aceleași standarde ca și cele stabilite de noua legislație UE privind bunăstarea animalelor și de cea revizuită. Nu trebuie să existe lacune care să permită importul pe piața UE de produse derivate din animale tratate cu cruzime.

Vreau ca schimburile comerciale cu Mercosur să nu creeze suferințe suplimentare pentru animale.

Îmi iau angajamentul ca acordul UE-Mercosur (care oficializează un parteneriat comercial între UE și Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay) să nu fie finalizat până când politicile ce privesc bunăstarea animalelor nu se aplică tuturor produselor importate din această regiune.

ÎMI IAU ANGAJAMENTUL SĂ ACCELEREZ TRANZIȚIA CĂTRE ȘTIINȚA FĂRĂ ANIMALE

Vreau să văd progrese în ceea ce privește evitarea, înlocuirea și reducerea utilizării animalelor în cercetare și testare.

Comisia trebuie să introducă noi acțiuni strategice la nivelul UE pentru a face tranziția cât mai rapidă către renunțarea la testarea și cercetarea pe bază de animale în scopuri de reglementare. Aceasta trebuie să stabilească priorități în domenii-cheie de cercetare și să stabilească etape clare și realizabile.

Vrea să văd:

  • Finanțare realistă pentru a dezvolta metode de cercetare noi și avansate, fără animale.
  • Sprijin pe scară largă pentru a crea instalații și ecosisteme în care metodele fără animale să poată prospera.
  • Sprijin pentru ca statele membre să ajungă la un acord cu privire la - și să introducă - o mai bună educație și formare în domeniul metodelor fără animale.
  • Schimbul activ de cunoștințe pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la noile tehnologii emergente fără animale.

Vreau ca legislația să recunoască metodologiile fără animale.

Vreau ca legislația actuală să fie adaptată și modificată astfel încât metodele fără animale să poată fi utilizate din ce în ce mai mult pentru a testa dacă produsele sunt sigure și eficiente.

Voi sprijini comunitatea științifică să treacă la testarea fără animale.

La fel ca milioane de cetățeni, oameni de știință și cercetători, cred că acest lucru va fi în beneficiul sănătății umane, al mediului și al bunăstării animalelor. Cred că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru ca acest lucru să se întâmple cât mai repede.

ÎMI IAU ANGAJAMENTUL PENTRU POLITICI MAI BUNE PENTRU ANIMALELE SĂLBATICE

Vreau să văd o listă „pozitivă” a speciilor de animale care pot fi deținute ca animale de companie.

UE trebuie să adopte o listă a speciilor de animale permise ca animale de companie, care să stabilească ce specii pot fi comercializate pentru a fi ținute pe viață în captivitate la domiciliu.

Vreau să consolidăm legislația UE privind grădinile zoologice.

Legislația UE privind grădinile zoologice ar trebui consolidată pentru a se asigura că este mai bine pusă în aplicare în statele membre, asigurând îmbunătățiri ale bunăstării, conservării, educației și, acolo unde este posibil, salvarea animalelor, precum și pentru a oferi definiții legale ale centrelor și sanctuarelor de salvare.

Vreau să pun în aplicare Planul de acțiune al UE împotriva traficului de animale sălbatice.

Acest lucru presupune o monitorizare sporită, mai multă vigilență și finanțare, precum și adoptarea abordării „O singură sănătate” în toate acțiunile. De asemenea, ar exista o capacitate mai mare a centrelor de salvare din UE și o finanțare mai mare a acestora. Importurile de trofee de vânătoare ar fi restricționate. 

Cred că toate animalele sălbatice trebuie să fie apreciate și protejate în mod pozitiv.

Trebuie să găsim modalități mai bune de conviețuire cu animalele sălbatice indigene. Recunosc valoarea intrinsecă și ecologică a tuturor animalelor sălbatice și voi promova protecția biodiversității și coexistența, inclusiv cu carnivorele mari.

Se asemenea, întrucât toate animalele sălbatice sunt ființe sensibile, voi cere mai multe cercetări privind metodele neletale și umane de gestionare a faunei sălbatice și voi solicita ca aceste metode să fie considerate prioritare.

În cele din urmă, voi lupta pentru măsuri care să pună capăt cruzimii și exploatării comerciale a animalelor sălbatice, inclusiv interzicerea importului de produse din cangur.

ÎMI IAU ANGAJAMENTUL PENTRU INTERZICEREA CREȘTERII ANIMALELOR PENTRU BLANĂ ȘI A INTRODUCERII PE PIAȚA EUROPEANĂ A PRODUSELOR DIN BLĂNURI PROVENITE DE LA ANIMALE CRESCUTE PENTRU BLANĂ

Vrea să văd, fără întârziere, la nivelul UE, o interzicere a creșterii animalelor pentru blană.

Vreau ca această interdicție să fie adoptată cât mai curând posibil. Bazată pe motive ce țin de bunăstarea animalelor, pe motive etice, de mediu și de sănătate publică, interdicția ar reflecta opoziția puternică a cetățenilor UE, exprimată în mod clar în cadrul evenimentului de succes ECI Fur Free Europe.

Vreau să se pună capăt comerțului cu produse din blană provenită de la animale.

Vreau să se aplice aceleași standarde UE de bunăstare a animalelor tuturor produselor vândute pe piața UE: trebuie să interzicem importul și vânzarea pe piața europeană de produse din blană provenită de la animale.

ÎMI IAU ANGAJAMENTUL PENTRU O ÎNGRIJIRE MAI BUNĂ A ANIMALELOR NOASTRE DE COMPANIE

Consider că animalele noastre de companie merită să fie tratate mai bine.

Vreau să devină realitate trasabilitatea completă a animalelor și a proprietarilor lor ulteriori în întreaga UE. Pentru ca acest lucru să se întâmple, este necesar ca sistemele naționale să facă schimb de informații pentru a contribui la trasabilitatea transfrontalieră.

Vreau să văd practici de creștere a animalelor mai bune.

Legislația trebuie să promoveze metode de creștere a animalelor care să favorizeze fericirea și sănătatea animalelor de companie. Trebuie interzise practicile de creștere extreme, care duc la probleme de sănătate fizică care scurtează viața și la traume psihice.

Trebuie interzise practicile necorespunzătoare de creștere, de transport și de comercializare a pisicilor și câinilor.

Vreau ca vânzarea de câini, pisici și cai să fie supusă unor controale mai stricte în întreaga UE. Vreau să văd norme mai stricte care să reglementeze fiecare etapă a transportului, pentru fiecare specie în parte. 

Toate ecvideele, indiferent de scopul lor, trebuie să beneficieze de bunăstare.

Fie că este ținut pentru companie, pentru petrecerea timpului liber, pentru muncă sau pentru producția de hrană, bunăstarea ecvideelor nu trebuie să se regăsească niciodată între liniile de demarcație ale diferitelor legislații. În fiecare etapă a vieții lor, trebuie să depunem mai multe eforturi pentru a maximiza protecția ecvideelor. Vreau să fie interzise producția, importul și vânzarea hormonului de fertilitate (eCG), care este extras de la iepele gestante într-un mod extrem de dureros.

Trebuie să ne asigurăm că toți îngrijitorii sunt competenți.

Avem nevoie de legi mai bune pentru a ne asigura că îngrijitorii sunt instruiți corespunzător pentru a avea grijă de ecvidee, inclusiv pentru a le asigura nevoile fizice și bunăstarea psihică.

ÎMI IAU ANGAJAMENTUL SĂ FIU UN COMISAR EUROPEAN PENTRU BUNĂSTAREA ANIMALELOR

Trebuie să ne respectăm promisiunile făcute animalelor noastre.

Suntem norocoși să avem în prezent o Comisie care dorește în mod clar să facă ceea ce trebuie. Aceasta și-a anunțat intenția de a îmbunătăți legislația privind bunăstarea animalelor în viitor. Trebuie să facem tot ce putem pentru a sprijini obiectivele sale ambițioase și necesare. Obiective care sunt în mod clar împărtășite de milioane de cetățeni ai UE.

Nu putem repeta absența acțiunilor din trecut.

Din păcate, acțiunile Comisiilor anterioare în această privință au fost aproape inexistente. Dacă nu acționăm acum, cred că acest lucru s-ar putea întâmpla din nou atunci când următoarea Comisie își va începe mandatul, la sfârșitul anului 2024. O nouă perioadă caracterizată de absența acțiunilor în ceea ce privește bunăstarea animalelor trebuie - și poate - să fie prevenită. Calea de urmat este clară: un comisar UE care să răspundă de acest lucru.

Este timpul să nu mai pasăm responsabilitatea în ceea ce privește bunăstarea animalelor.

Vreau să văd bunăstarea animalelor integrată în mod explicit în fișa postului comisarului UE de resort. Vreau să văd că activitatea comitetelor Parlamentului European privind bunăstarea animalelor din UE se desfășoară în conformitate cu abordarea „O singură sănătate”, fiind bazată pe sănătatea cetățenilor, a animalelor și a mediului înconjurător.

Consider că suntem toți implicați.

Sănătatea oamenilor, a animalelor domestice și sălbatice, a plantelor și a întregului mediu înconjurător sunt strâns legate între ele. De aceea consider că responsabilitatea pentru bunăstarea animalelor trebuie să se aplice unui număr mult mai mare de comitete, nu doar comitetelor pe probleme agricole.

Suntem toți implicați. Dacă vom acorda în sfârșit animalelor atenția pe care o merită, cred că sănătatea și prosperitatea noastră viitoare, precum și prosperitatea viitoare a UE, vor beneficia de pe urma acestor demersuri.

Image
Image