Image
Image

Domagaj się od osób kandydujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego jasnych zobowiązań dla zwierząt. Lepsze prawo unijne może powstrzymać niepotrzebne cierpienie zwierząt, wycofać handel produktami pozyskiwanymi w okrutny sposób i chronić bezcenną europejską przyrodę. Działaj już teraz, aby stało się to rzeczywistością!

Wszyscy możemy odegrać ważną rolę we wprowadzaniu pozytywnych zmian dla zwierząt. Jeśli poprawa losu zwierząt ma dla Ciebie znaczenie, żądaj poparcia postulatów na rzecz tych, którzy nie mają prawa głosu.

Poproś kandydujących, aby pokazali, że słuchają głosu milionów obywateli i obywatelek Unii Europejskiej - ludzi takich jak Ty - domagających się od instytucji unijnych działań na rzecz ochrony zwierząt.

Poproś swojego kandydata lub kandydatkę o podpisanie Zobowiązania dla zwierząt! #VoteforAnimals #GłosujdlaZwierząt

Wyślij wiadomość do kandydatów i kandydatek

Wyślij wiadomość do kandydujących - niech podejmują Zobowiązanie dla zwierząt i udowodnią, że kwestię ochrony zwierząt potraktują w Parlamencie Europejskim poważnie!

Podpisując nasze Zobowiązanie w ramach inicjatywy Głosuj dla Zwierząt, kandydaci i kandydatki deklarują poparcie dla 10 kluczowych postulatów na rzecz zwierząt w następnej unijnej kadencji.

To właśnie dzięki tym postulatom będziemy mieć największe szanse na przyjęcie postępowych przepisów dla dobra zwierząt w przyszłym Parlamencie Europejskim!

 

ZOBOWIĄZANIE DLA ZWIERZĄT

Image

Domagam się, aby Komisja Europejska niezwłocznie przedstawiła obiecane przepisy na rzecz dobrostanu zwierząt. Regulacje te muszą być ambitne, humanitarne i postępowe. Chcę, aby obejmowały one zakaz stosowania klatek i innych okrutnych praktyk hodowlanych, a także lepszą ochronę kurczaków hodowanych na mięso i kur niosek. Dowiedz się więcej.

Image

Domagam się, aby Komisja Europejska wprowadziła bardziej humanitarne zasady regulujące transport zwierząt. Żądam wprowadzenia zmian mających na celu całkowity zakaz eksportu żywych zwierząt poza granice Unii Europejskiej i transportu zwierząt szczególnie wrażliwych, oraz ograniczenia limitów czasu przewozu w przypadku każdego celu transportu i każdego zwierzęcia. Dowiedz się więcej.

Image

Nadszedł czas, abyśmy podjęli działania w celu ochrony dobrostanu ryb hodowlanych podczas chowu, transportu i uboju. Musimy poprawić dobrostan gatunków poławianych w dzikich łowiskach i zabronić hodowli ośmiornic. Dowiedz się więcej.

Image

Domagam się, aby Wspólna Polityka Rolna wspierała zrównoważoną produkcję żywności, której podstawą jest dbałość o dobrostan zwierząt. Będę walczyć o politykę unijną, która zachęca do łatwego przejścia na produkcję żywności zdrowszej, bardziej zrównoważonej i bardziej przyjaznej zwierzętom. Dowiedz się więcej.

Image

Importowane produkty pochodzenia zwierzęcego muszą spełniać te same normy w zakresie dobrostanu, co produkty wytwarzane w Unii Europejskiej. Dowiedz się więcej.

Image

Powinniśmy intensywniej pracować nad znalezieniem metod w celu ograniczenia i zastąpienia wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych i regulacyjnych oraz edukacji. Komisja Europejska musi przedstawić przejrzyste strategie w celu przyspieszenia tego procesu. Dowiedz się więcej.

Image

Chcę, aby Komisja Europejska opracowała nowe działania w celu poprawy dobrostanu i ochrony dzikich zwierząt, w tym wprowadziła tzw. pozytywną listę gatunków zwierząt, które mogą być zgodnie z prawem trzymane jako zwierzęta domowe. Chcę bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących zwierząt trzymanych w niewoli. Uważam, że konieczne jest przyjęcie środków wymagających od nas współistnienia z dzikimi zwierzętami w bardziej humanitarny i zrównoważony sposób. Dowiedz się więcej.

Image

Nadszedł czas, aby położyć kres przerażającej praktyce hodowli zwierząt na futra oraz  zakazać wprowadzania produktów z futer hodowlanych na rynek europejski, zgodnie z życzeniem milionów obywateli i obywatelek Unii Europejskiej. Dowiedz się więcej.

Image

Chcę wzmocnienia przepisów przewidzianych w projekcie nowego rozporządzenia w sprawie dobrostanu psów i kotów. Chcę położyć kres złym praktykom hodowlanym, zapewnić wysoki dobrostan zwierząt towarzyszących podczas transportu, przeciwdziałać nielegalnemu handlowi zwierzętami domowymi i dążyć do ściślejszej kontroli sprzedaży i reklamy online. Dowiedz się więcej.

Image

Nadszedł czas, aby zapewnić zwierzętom lepszą przyszłość. Nie możemy pozwolić na kolejny przedłużający się okres bezczynności. Wierzę, że utworzenie oddzielnego stanowiska komisarza/komisarki UE ds. dobrostanu zwierząt sprawi, że ochronie zwierząt nareszcie zostanie poświęcona należyta uwaga. Dowiedz się więcej.

KANDYDUJĄCYCH PODPISAŁO ZOBOWIĄZANIE

Image
Image
Przeczytaj najnowsze wiadomości o inicjatywie Głosuj dla Zwierząt 2024
Eurogroup for Animals
Compassion in World Farming CIWF Logo
VIER PFOTEN
Animal Equality Logo
World Animal Protection WAP Logo
Deutscher Tierschutzbund Logo
Otwarte Klatki Logo
Essere Animali
Djurens Rätt
LAV
AnimaNaturalis Logo
Dierenbescherming
Albert Schweitzer Foundation
Animalia Logo
Fondation Brigitte Bardot
Loomus
SEY Suomen eläinsuojelu
La Fondation droit animal éthique & sciences LFDA Logo
Společnost pro zvířata Logo
CAAI
Doctors Against Animal Experiments Logo
GAIA Voice of the Voiceless logo
Animal Protection Denmark
Animal Friends Croatia
Code Animal Logo
QUATRE PATTES
Menschen für Tierrechte
Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht
Animal Society
Animal Action Greece
Una Terra
Irish Society for the Prevention of Cruelty to Animals ISPCA Logo
Ethical Farming Ireland
Tušti narvai
Stichting Proefdiervrij Logo
Dier & Recht Logo
Caring Vets
Animal Advocacy and Protection AAP Logo
animais de rua
Portuguese Vegetarian Association Logo
Asociația F.R.E.E.
Sloboda Zvierat Logo
Humánny pokrok
Society for the Protection of Animals Ljubljana DZZZ Logo
FAADA
AWO Animal Welfare Observatory
Asociación Nacional para la Defensa de los Animales
Djurskyddet Sverige
Svenska Djurskyddsföreningen
CS4EU
OIPA
Ippothesis Logo
Hellenic Animal Welfare Federation
The Wolf Action Group / Luonto-Liiton Susiryhmä
CAS International
Svoboda zvířat
Sophia Vereeniging