Image
Image

Door betere EU-wetgeving komt er een einde aan onnodig lijden, een verbod op illegale en malafide handelspraktijken met dierlijke producten en wordt de waardevolle wilde natuur van Europa beter beschermd. Maar dit kan alleen als we nu doorpakken. Spreek uw kandidaten bij de EU-verkiezingen hierop aan, laat weten dat u verwacht dat ze zich hiervoor zullen inzetten!

Wij kunnen allemaal onze rol spelen bij het tot stand brengen van positieve veranderingen voor dieren – als wij daarvoor kiezen. Als dierenwelzijn u aan het hart gaat, laat dan uw stem horen.

Vraag uw kandidaten te laten zien dat ze geluisterd hebben naar de miljoenen EU-burgers – zoals u – die willen dat de EU meer doet om dieren te beschermen.

Vraag uw kandidaat om een pleidooi te houden voor dieren #StemvoorDieren

Stuur een bericht naar de kandidaten

Stuur een bericht naar de kandidaten: houd het pleidooi voor dieren om te laten zien dat u het verschil gaat maken als u gekozen bent!

Door het houden van het pleidooi voor dierenwelzijn commiteren ze zich aan 10 belangrijke doelen in de  volgende wetgevingscyclus. Deze kandidaten vertegenwoordigen u, vraag ze daarom om namens u voor de dieren op te komen! 

Zo  hebben we de beste kans hebben op vooruitstrevende  wetgeving voor dieren in het volgende Europese Parlement.

 

Pleidooien 2024

Image

Ik vraag met klem om ambitieuze en vooruitstrevende wet- en regelgeving voor alle dieren, waarin dierenwelzijn centraal staat. Ik wil een verbod op kooihuisvesting en andere praktijken in de veehouderij waar dieren onder lijden,  en wil een betere bescherming voor leghennen en vleeskippen. Kom meer te weten.

Image

Ik wil dat de Commissie strenge  regels stelt aan het transport van dieren binnen en buiten de EU tijdens de transitie naar een verbod op het transport van kwetsbare dieren. Ook moeten er strikte tijdslimieten worden gesteld aan elke vorm van het transport van levende dieren. Kom meer te weten.

Image

Ik vind dat ook het welzijn van vissen tijdens de kweek, transport en de slacht gegarandeerd moet zijn. Verder moeten er eisen worden gesteld aan de visvangst op zee en andere wateren. Het bedrijfsmatig houden van octopussen voor consumptie moet niet worden toegestaan. Kom meer te weten.

Image

Ik wil dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een duurzame voedselproductie met in de kern een hoog niveau van dierenwelzijn ondersteunt. Ik strijd voor een EU-beleid dat een vanzelfsprekende transitie naar een gezondere, vriendelijkere en duurzamere voedselproductie stimuleert. Kom meer te weten.

Image

Geïmporteerde dierlijke producten moeten minimaal aan dezelfde normen voldoen als de dierlijke producten die in de Europese Unie worden geproduceerd. Kom meer te weten.

Image

Ik vind dat er harder en slimmer moet worden gewerkt aan de vermindering en vervanging van het gebruik van dieren bij onderzoek, voorgeschreven proeven en onderwijs. De Commissie moet heldere strategieën opzetten om dit sneller te laten gebeuren. Kom meer te weten.

Image

Ik wil dat de Commissie maatregelen neemt ter verbetering van het welzijn en het behoud van dieren in het wild, waaronder de invoering van een positieflijst van diersoorten die wettelijk gehouden kunnen worden als huisdier. Als dieren wel gehouden mogen worden, moeten hieraan strenge regels worden gesteld. Voor mij is het essentieel dat het belang van dieren geborgd is waar natuur en de menselijke samenleving elkaar tegenkomen. Kom meer te weten.

Image

Het is tijd om een einde te maken aan de gruwelijke praktijk van pelsdierfokkerijen. Ik geloof dat het tijd is voor een verbod op verkoop van bont van pelsdieren n van pelsdierproducten op de Europese markt, in lijn met de wensen van miljoenen EU-burgers. Kom meer te weten.

Image

Ik wil het voorstel van de Commissie voor een Verordening Gezelschapsdieren moet worden versterkt. Ik wil dat de malafide en illegale fok en handel in huisdieren wordt gestopt, dat het welzijn van huisdieren tijdens het vervoer wordt gegarandeerd en dat er eisen worden gesteld aan online verkoop en advertenties. Kom meer te weten.

Image

Ik vind dat het tijd is voor een speciaal daarvoor aangestelde EU-commissaris Dierenwelzijn om dieren zo de constante en specifieke aandacht te geven die ze verdienen. Kom meer te weten.

candidates have signed the pledge

Image
Image
Deze organisaties steunen Stem voor Dieren 2024
Eurogroup for Animals
Compassion in World Farming CIWF Logo
VIER PFOTEN
Animal Equality Logo
World Animal Protection WAP Logo
Deutscher Tierschutzbund Logo
Otwarte Klatki Logo
Essere Animali
Djurens Rätt
LAV
AnimaNaturalis Logo
Dierenbescherming
Albert Schweitzer Foundation
Animalia Logo
Fondation Brigitte Bardot
Loomus
SEY Suomen eläinsuojelu
La Fondation droit animal éthique & sciences LFDA Logo
Společnost pro zvířata Logo
CAAI
Doctors Against Animal Experiments Logo
GAIA Voice of the Voiceless logo
Animal Protection Denmark
Animal Friends Croatia
Code Animal Logo
QUATRE PATTES
Menschen für Tierrechte
Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht
Animal Society
Animal Action Greece
Una Terra
Irish Society for the Prevention of Cruelty to Animals ISPCA Logo
Ethical Farming Ireland
Tušti narvai
Stichting Proefdiervrij Logo
Dier & Recht Logo
Caring Vets
Animal Advocacy and Protection AAP Logo
animais de rua
Portuguese Vegetarian Association Logo
Asociația F.R.E.E.
Sloboda Zvierat Logo
Humánny pokrok
Society for the Protection of Animals Ljubljana DZZZ Logo
FAADA
AWO Animal Welfare Observatory
Asociación Nacional para la Defensa de los Animales
Djurskyddet Sverige
Svenska Djurskyddsföreningen
CS4EU
OIPA
Ippothesis Logo
Hellenic Animal Welfare Federation
The Wolf Action Group / Luonto-Liiton Susiryhmä
CAS International
Svoboda zvířat
Sophia Vereeniging