CO2 stunning of pigs will still be allowed in the Netherlands

#Act4
FarmAnimals

CO2 stunning of pigs will still be allowed in the Netherlands

12 September 2019
News
Minister of Agriculture Schouten has decided that CO2 stunning of slaughter pigs remains possible for the time being.

Een verbod of het uitfaseren van deze methode is binnen de EU alleen mogelijk indien wetenschappelijk is bewezen dat er een alternatief is dat meer dierwelzijn biedt.

CO2-verdoving ter discussie

In de Nederlandse slachthuizen is het verdoven van varkens voor de slacht met hoge concentraties CO2 de belangrijkste verdovingsmethode. Deze methode staat niet alleen in Nederland, maar ook internationaal ter discussie. Hoge CO2-concentraties leiden tot geïrriteerde slijmvliezen en hierdoor is het voor de dieren pijnlijk om in te ademen. Voordat de dieren het bewustzijn verliezen, is er sprake van ademnood. 

Wageningen Livestock Research heeft onderzoek gedaan naar eventuele alternatieven en heeft 4 alternatieven bekeken: stikstof (N2), LAPS, stikstof in combinatie met CO2 en elektrisch verdoven.