Image
Image

Saqsi għal aktar mill-kandidati tiegħek fl-elezzjonijiet tal-2024 tal-UE. Leġiżlazzjoni aħjar tal-UE għandha l-qawwa li twaqqaf tbatija mhux meħtieġa, tipprojbixxi l-aktar kummerċ krudili ta’ prodotti t’annimali u tipproteġi l-ħajja selvaġġa prezzjuża tal-Ewropa.  Iżda din tista’ sseħħ biss jekk naġixxu issa.

Kollha kemm aħna nistgħu nagħmlu l-parti tagħna dwar bidla pożittiva għall-annimali - jekk nagħżlu li nagħmlu hekk. Jekk il-benesseri tal-annimali tikkonċernak, wasal iż-żmien li ssemma’ leħnek.

Itlob il-kandidat tiegħek jurik li semgħa lill-miljuni ta’ ċittadini Ewropej - persuni bħalek li jridu l-UE tagħmel aktar biex tipproteġi l-annimali. 

Itlob il-kandidat tiegħek biex jimpenja ruħu għall-annimali. #VoteforAnimals

Ibgħat dan il- messaġġ lill-kandidati

Ibgħat dan il- messaġġ lill-kandidati:  jekk jogħġbok  għamelwegħda għall-annimali biex tagħti prova li inti serju jew serja li tagħmel differenza jekk elett jew eletta!

Meta jittieħed l-wegħda t’impenn għal Vot għall-Annimali, ikunu qed iwegħdu li jippromwovu 10 impenji ewlenien għall-annimali fiċ-ċiklu leġiżalattiv li jmiss.

Dan ifisser li għandna l-aħjar ċans biex ngħaddu leġiżlazzjoni progressiva għall-annimali fil-Parlament Ewropew li jmiss.

 

Ivvota għal Impenn lill-Annimali 2024

Image

Nitlob li l-Kummissjoni tippublika, mingħajr dewmien, leġiżlazzjoni għall-benesseri tal-annimali li mhix imdgħajfa jew kompromessa. Nitlob li din li-leġiżlazzjoni tkun ambizzjuża, umana u progressiva. Irrid li tinkludi projbizzjoni fuq gaġeġ u prattiċi krudili oħrajn fl-irziezet, kif ukoll protezzjoni aħjar għal tiġieġ imkabbara għal-laħam, u biex ibidu. Itagħllem iżjed.

Image

Nitlob li l-Kummissjoni tintroduċi regoli aktar umani li jirregolaw it-trasport tal-annimali. Nitlob għal transizzjoni għal projbizzjoni totali fuq l-esportazzjoni t’annimali ħajjin u fuq it-trasport ta’ annimali vulnerabbli; u restrizzjonijiet aktar stretti fuq it-tul ta’ kull vjaġġ għal kull annimal. Itagħllem iżjed.

Image

Nemmen li wasal iż-żmien li nipproteġu l-benesseri ta’ ħut imrobbi f’irziezet waqt l-iżvilupp, it-trasport u l-qatla. Irridu navvanzaw il-benesseri ta’ speċi fil-mira fis-sajd tal-qbid selvaġġ, u nipprojbixxu l-introduzzjoni tat-trobbija tal-qarnit fl-irziezet. Itagħllem iżjed.

Image

Nitlob li l-Politika Agrikola Komuni ssostni produzzjoni tal-ikel sostenibbli b’benesseri għoli għall-annimali fil-qalba tagħha. Ser niġġieled għal politika tal-UE li tinkoraġixxi transizzjoni faċli lejn produzzjoni tal-ikel li hu aktar san, aktar uman  u aktar sostenibbli. Itagħllem iżjed.

Image

Prodotti importati abbażi tal-annimali għandhom jirrispettaw l-istess standards bħal dawk prodotti fl-Unjoni Ewropea. Itagħllem iżjed.

Image

Irridu naħdmu aktar, u b’intelliġenza akbar, biex insibu modi li jnaqqas u jibdel l-użu tal-annimali fir-riċerka, il-provi regolatorji u l-edukazzjoni.  Il-Kummissjoni għandha tistabilixxi strateġiji ċari biex dan jista’ jseħħ aktar malajr. Itagħllem iżjed.

Image

Irrid l-Kummissjoni tabbozza miżuri ġodda biex ittejjeb il-benesseri u l-konservazzjoni ta’ annimali selvaġġi, li jinkludu l-introduzzjoni ta’ ‘lista pożittiva’ ta’ speċi t’annimali li jistgħu jinżammu b’mod legali bħala pets, u rrid regoli aktar stretti li jirregolaw l-annimali miżmuma fil-magħluq.  Nemmen li hu essenzjali li nadottaw miżuri li huma meħtieġa minna biex nibqgħu ngħixu flimkien m’annimali selvaġġi b’mod aktar uman u sostenibbli. Itagħllem iżjed.

Image

Wasal iż-żmien li tintemm il-prattika orrenda ta’ tkattir ta’ fer  mill-irziezet. U nemmen li wasal iż-żmien li jiġi projbit it-tqegħid ta’ prodotti tal-fer fis-suq Ewropew, b’konformità max-xewqa ta’ miljuni ta’ ċittadini Ewropej. Itagħllem iżjed.

Image

Irrid insaħħaħ il-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament dwar l-Annimali ta’ Kumpanija ġdida. Irrid inwaqqaf prattiċi ta’ tgħammir batuti, nassigura l-benesseri tal-pets waqt it-trasport, niffaċċja n-negozju illegali ta’ pets u nitlob għal kontrolli aktar stretti meta jiġu mibjugħa/reklamati onlajn. Itagħllem iżjed.

Image

Wasal iż-żmien li l-annimali jkollhom futur aħjar. Irridu nevitaw perjodu itwal ta’ nuqqas t’azzjoni. Nemmen li Kummissarju tal-UE ddedikat jista’ fl-aħħar jagħti l-benesseri tal-annimali l-attenzjoni li teħtieġ. Itagħllem iżjed.

candidates have signed the pledge

Image
Image
DAWN L-ORGANIZZAZZJONIJIET JAPPOĠJAW VOT GĦALL-ANNIMALI 2024
Eurogroup for Animals
Compassion in World Farming CIWF Logo
VIER PFOTEN
Animal Equality Logo
World Animal Protection WAP Logo
Deutscher Tierschutzbund Logo
Otwarte Klatki Logo
Essere Animali
Djurens Rätt
LAV
AnimaNaturalis Logo
Dierenbescherming
Albert Schweitzer Foundation
Animalia Logo
Fondation Brigitte Bardot
Loomus
SEY Suomen eläinsuojelu
La Fondation droit animal éthique & sciences LFDA Logo
Společnost pro zvířata Logo
CAAI
Doctors Against Animal Experiments Logo
GAIA Voice of the Voiceless logo
Animal Protection Denmark
Animal Friends Croatia
Code Animal Logo
QUATRE PATTES
Menschen für Tierrechte
Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht
Animal Society
Animal Action Greece
Una Terra
Irish Society for the Prevention of Cruelty to Animals ISPCA Logo
Ethical Farming Ireland
Tušti narvai
Stichting Proefdiervrij Logo
Dier & Recht Logo
Caring Vets
Animal Advocacy and Protection AAP Logo
animais de rua
Portuguese Vegetarian Association Logo
Asociația F.R.E.E.
Sloboda Zvierat Logo
Humánny pokrok
Society for the Protection of Animals Ljubljana DZZZ Logo
FAADA
AWO Animal Welfare Observatory
Asociación Nacional para la Defensa de los Animales
Djurskyddet Sverige
Svenska Djurskyddsföreningen
CS4EU
OIPA
Ippothesis Logo
Hellenic Animal Welfare Federation
The Wolf Action Group / Luonto-Liiton Susiryhmä
CAS International
Svoboda zvířat
Sophia Vereeniging