Image
Image

2024. gada ES vēlēšanās prasiet no saviem kandidātiem ko labāku. Labāks ES tiesiskais regulējums spēj izbeigt nevajadzīgas ciešanas, apkarot negodīgu tirdzniecību ar dzīvnieku izcelsmes produktiem un aizsargāt Eiropas vērtīgo savvaļas dabu. Taču to var panākt tikai tad, ja rīkojamies tagad.

Mēs visi varam palīdzēt radīt pozitīvas pārmaiņas dzīvnieku labā – ja vien izvēlamies to darīt. Ja jums rūp dzīvnieku labturība, ir pienācis laiks paust savu viedokli.

Aiciniet kandidātus parādīt, ka viņi ir ieklausījušies miljonos ES pilsoņu – tādos cilvēkos kā jūs –, kuri vēlas, lai ES dara vairāk dzīvnieku aizsardzības jomā.

Lūdziet savu kandidātu dot solījumu dzīvnieku labā. #VoteforAnimals

Nosūtiet vēstījumu kandidātiem

Nosūtiet vēstījumu kandidātiem: “Lūdzu, dodiet solījumu dzīvnieku labā, lai pierādītu, ka esat nopietni gatavi kaut ko mainīt, ja jūs ievēlēs!”

Dodot “Vote for Animals” solījumu, viņi apņemas nākamajā likumdošanas ciklā virzīt 10 galvenās apņemšanās dzīvnieku labā.

Tas nozīmē, ka nākamajā Eiropas Parlamentā mums ir vislabākās iespējas pieņemt progresīvus tiesību aktus par dzīvniekiem.

 

Vote for Animals 2024 solījumi

Image

Es pieprasu, lai Komisija nekavējoties izstrādā tiesību aktus dzīvnieku labturības jomā, kas nav pielaidīgi vai kompromisa rezultāts. Es pieprasu, lai šie tiesību akti būtu vērienīgi, humāni un progresīvi. Es vēlos, lai tajos tiktu iekļauts būru un citu nežēlīgu audzēšanas metožu aizliegums, kā arī labāka gaļas cāļu un dējējvistu aizsardzība. Uzzināt vairāk.

Image

Es pieprasu, lai Komisija ievieš humānākus noteikumus par dzīvnieku pārvadāšanu. Es pieprasu pāriet uz dzīvu dzīvnieku eksporta un neaizsargātu dzīvnieku pārvadāšanas pilnīgu aizliegumu, kā arī noteikt stingrākus laika ierobežojumus katra brauciena ilgumam attiecībā uz visiem dzīvniekiem. Uzzināt vairāk.

Image

Es uzskatu, ka ir pienācis laiks rīkoties, lai aizsargātu saimniecībās audzēto zivju labturību audzēšanas, pārvadāšanas un kaušanas laikā. Mums ir jāveicina mērķsugu labturība savvaļas zvejā un jāaizliedz astoņkāju audzēšanas ieviešana. Uzzināt vairāk.

Image

Es pieprasu, lai kopējā lauksaimniecības politika atbalstītu ilgtspējīgu pārtikas ražošanu, kuras pamatā ir augsti dzīvnieku labturības standarti. Es cīnīšos par tādu ES politiku, kas veicina vieglu pāreju uz veselīgāku, dzīvniekiem draudzīgāku un ilgtspējīgāku pārtikas ražošanu. Uzzināt vairāk.

Image

Importētajiem dzīvnieku izcelsmes produktiem jāatbilst tādiem pašiem standartiem kā Eiropas Savienībā ražotajiem produktiem. Uzzināt vairāk.

Image

Mums ir jāstrādā intensīvāk un gudrāk, lai rastu veidus, kā samazināt un aizstāt dzīvnieku izmantošanu pētniecībā, obligātajā testēšanā un izglītībā. Komisijai ir jāizstrādā skaidras stratēģijas, lai to panāktu ātrāk. Uzzināt vairāk.

Image

Es vēlos, lai Komisija izstrādā jaunus pasākumus ar mērķi uzlabot savvaļas dzīvnieku labturību un aizsardzību, tostarp to dzīvnieku sugu “pozitīvā saraksta” ieviešanu, kuras var likumīgi turēt kā lolojumdzīvniekus, un vēlos stingrākus noteikumus attiecībā uz nebrīvē turētiem dzīvniekiem. Es uzskatu, ka ir svarīgi pieņemt pasākumus, kas ļauj mums sadzīvot ar savvaļas dzīvniekiem humānākā un ilgtspējīgākā veidā. Uzzināt vairāk.

Image

Ir pienācis laiks izbeigt šausminošo kažokzvēru audzēšanas praksi. Un es uzskatu, ka ir pienācis laiks aizliegt zvēraudzētavās ražotu kažokādu izstrādājumu laišanu Eiropas tirgū, kā to pieprasa miljoniem ES iedzīvotāju. Uzzināt vairāk.

Image

Es vēlos stiprināt Komisijas priekšlikumu par jaunu regulu par lolojumdzīvniekiem. Es vēlos apturēt sliktu audzēšanas praksi, nodrošināt lolojumdzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā, cīnīties pret nelikumīgu lolojumdzīvnieku tirdzniecību un pieprasīt stingrāku kontroli attiecībā uz pārdošanu/reklāmu tiešsaistē. Uzzināt vairāk.

Image

Ir pienācis laiks nodrošināt dzīvniekiem labāku nākotni. Mums ir jāizvairās no vēl viena ilgstoša bezdarbības perioda. Es uzskatu, ka īpašs ES komisārs varētu beidzot pievērst dzīvnieku labturībai pienācīgu uzmanību. Uzzināt vairāk.

candidates have signed the pledge

Image
Image
Šīs organizācijas atbalsta Vote for Animals 2024
Eurogroup for Animals
Compassion in World Farming CIWF Logo
VIER PFOTEN
Animal Equality Logo
World Animal Protection WAP Logo
Deutscher Tierschutzbund Logo
Otwarte Klatki Logo
Essere Animali
Djurens Rätt
LAV
AnimaNaturalis Logo
Dierenbescherming
Albert Schweitzer Foundation
Animalia Logo
Fondation Brigitte Bardot
Loomus
SEY Suomen eläinsuojelu
La Fondation droit animal éthique & sciences LFDA Logo
Společnost pro zvířata Logo
CAAI
Doctors Against Animal Experiments Logo
GAIA Voice of the Voiceless logo
Animal Protection Denmark
Animal Friends Croatia
Code Animal Logo
QUATRE PATTES
Menschen für Tierrechte
Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht
Animal Society
Animal Action Greece
Una Terra
Irish Society for the Prevention of Cruelty to Animals ISPCA Logo
Ethical Farming Ireland
Tušti narvai
Stichting Proefdiervrij Logo
Dier & Recht Logo
Caring Vets
Animal Advocacy and Protection AAP Logo
animais de rua
Portuguese Vegetarian Association Logo
Asociația F.R.E.E.
Sloboda Zvierat Logo
Humánny pokrok
Society for the Protection of Animals Ljubljana DZZZ Logo
FAADA
AWO Animal Welfare Observatory
Asociación Nacional para la Defensa de los Animales
Djurskyddet Sverige
Svenska Djurskyddsföreningen
CS4EU
OIPA
Ippothesis Logo
Hellenic Animal Welfare Federation
The Wolf Action Group / Luonto-Liiton Susiryhmä
CAS International
Svoboda zvířat
Sophia Vereeniging