Image
Image

Reikalaukite geresnių sąlygų užtikrinimo iš savo kandidatų 2024 m. ES rinkimuose. Geresni ES teisės aktai gali sustabdyti nereikalingas kančias, uždrausti žiauriausią prekybą gyvūniniais produktais ir padėti apsaugoti vertingą Europos laukinę gamtą. Bet taip nutiks tik tuo atveju, jei imsimės veiksmų dabar.

 

Prie teigiamų pokyčių gyvūnams galime prisidėti visi – tereikia apsispręsti. Jei jums svarbi gyvūnų gerovė, laikas išsakyti savo nuomonę.

 

Paprašykite savo kandidatų įrodyti, kad jie išgirdo milijonus ES piliečių, tokių kaip jūs, kurie nori, kad ES padarytų daugiau gindama gyvūnus.

 

Paprašykite kandidato duoti priesaiką užtikrinti gyvūnų gerovę. #BalsuokUžGyvūnus

Kandidatams išsiųskite tokį pranešimą

Kandidatams išsiųskite tokį pranešimą: prašau duoti priesaiką užtikrinti gyvūnų gerovę, kad įrodytumėte, jog rimtai ketinate imtis pokyčių, jei būsite išrinkti!

 

Davę priesaiką balsuoti už gyvūnus, jie pasižadės per kitą teisėkūros ciklą skatinti 10 pagrindinių įsipareigojimų dėl gyvūnų gerovės užtikrinimo.

 

Tai reiškia, kad kitame Europos Parlamente turime geriausią progą priimti pažangius teisės aktus dėl gyvūnų.

 

„Balsuok už gyvūnus 2024“ priesaikos

Image

Reikalauju, kad Komisija nedelsdama parengtų tokį teisės aktą dėl gyvūnų gerovės užtikrinimo, kuris nebūtų sušvelnintas arba kuriam nebūtų numatomos taikymo išimtys. Reikalauju, kad šis teisės aktas būtų ambicingas, humaniškas ir pažangus. Noriu, kad į jį būtų įtrauktas draudimas auginti gyvūnus narvuose ir kitokia žiauri ūkininkavimo praktika, taip pat geresnė mėsai auginamų viščiukų ir vištų dedeklių apsauga. Sužinokite daugiau.

Image

Reikalauju, kad Komisija įvestų humaniškesnes taisykles, taikomas gyvūnų vežimui. Reikalauju pereiti prie visiško gyvų gyvūnų ir pažeidžiamų gyvūnų vežimo uždraudimo; ir kiekvienos kelionės trukmei ir kiekvienam gyvūnui taikomų griežtesnių laiko apribojimų. Sužinokite daugiau.

Image

Manau, kad laikas imtis veiksmų, kad apsaugotume ūkiuose auginamų žuvų gerovę auginimo, vežimo ir skerdimo metu. Turime didinti tikslinių rūšių gerovę vykdant laukinių žuvų žvejybą ir uždrausti aštuonkojų auginimą. Sužinokite daugiau.

Image

Reikalauju, kad bendroji žemės ūkio politika remtų tvarią maisto gamybą, kurios esmė – aukštos gyvūnų gerovės užtikrinimas. Kovosiu už ES politiką, kuri skatina lengvą perėjimą prie sveikesnės, švelnesnės ir tvaresnės maisto gamybos. Sužinokite daugiau.

Image

Importuojami gyvūninės kilmės produktai turi atitikti tuos pačius standartus, kaip ir pagaminti Europos Sąjungoje. Sužinokite daugiau.

Image

Turime dirbti daugiau ir sumaniau, kad surastume būdų, kaip sumažinti ir pakeisti gyvūnų naudojimą moksliniams tyrimams, reglamentuojamiems bandymams ir švietimui. Komisija turi įgyvendinti aiškias strategijas, kad tai įvyktų greičiau. Sužinokite daugiau.

Image

Noriu, kad Komisija parengtų naujas priemones, skirtas pagerinti laukinių gyvūnų gerovę ir apsaugą, įskaitant tikslaus gyvūnų rūšių, kurias galima teisėtai laikyti kaip gyvūnus augintinius, sąrašo sudarymą, ir noriu griežtesnių taisyklių, reglamentuojančių nelaisvėje laikomus gyvūnus. Manau, kad būtina patvirtinti priemones, kurios reikalautų, kad su laukiniais gyvūnais gyventume humaniškiau ir tvariau. Sužinokite daugiau.

Image

Laikas užbaigti siaubingą kailinių gyvūnų auginimo praktiką. Manau, kad taip pat laikas uždrausti ūkiuose užaugintų gyvūnų kailių ir gaminių, kuriuose yra tokio kailio, pateikimą į Europos rinką, atsižvelgiant į milijonų ES piliečių norus. Sužinokite daugiau.

Image

Noriu sustiprinti Komisijos pasiūlymą dėl naujo gyvūnų augintinių reglamento. Noriu sustabdyti netinkamą veisimo praktiką, užtikrinti gyvūnų augintinių gerovę vežimo metu, kovoti su neteisėta prekyba gyvūnais augintiniais ir reikalauti griežtesnės kontrolės, kai jie parduodami ir (arba) reklamuojami internete. Sužinokite daugiau.

Image

Metas užtikrinti geresnę gyvūnų ateitį. Turime išvengti dar vieno ilgo neveiklumo laikotarpio. Manau, kad paskirtas ES Komisijos narys gali skirti gyvūnų gerovės užtikrinimui tiek dėmesio, kiek jis nusipelno. Sužinokite daugiau.

candidates have signed the pledge

Image
Image
Šios organizacijos palaiko „Balsuok už gyvūnus 2024“
Eurogroup for Animals
Compassion in World Farming CIWF Logo
VIER PFOTEN
Animal Equality Logo
World Animal Protection WAP Logo
Deutscher Tierschutzbund Logo
Otwarte Klatki Logo
Essere Animali
Djurens Rätt
LAV
AnimaNaturalis Logo
Dierenbescherming
Albert Schweitzer Foundation
Animalia Logo
Fondation Brigitte Bardot
Loomus
SEY Suomen eläinsuojelu
La Fondation droit animal éthique & sciences LFDA Logo
Společnost pro zvířata Logo
CAAI
Doctors Against Animal Experiments Logo
GAIA Voice of the Voiceless logo
Animal Protection Denmark
Animal Friends Croatia
Code Animal Logo
QUATRE PATTES
Menschen für Tierrechte
Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht
Animal Society
Animal Action Greece
Una Terra
Irish Society for the Prevention of Cruelty to Animals ISPCA Logo
Ethical Farming Ireland
Tušti narvai
Stichting Proefdiervrij Logo
Dier & Recht Logo
Caring Vets
Animal Advocacy and Protection AAP Logo
animais de rua
Portuguese Vegetarian Association Logo
Asociația F.R.E.E.
Sloboda Zvierat Logo
Humánny pokrok
Society for the Protection of Animals Ljubljana DZZZ Logo
FAADA
AWO Animal Welfare Observatory
Asociación Nacional para la Defensa de los Animales
Djurskyddet Sverige
Svenska Djurskyddsföreningen
CS4EU
OIPA
Ippothesis Logo
Hellenic Animal Welfare Federation
The Wolf Action Group / Luonto-Liiton Susiryhmä
CAS International
Svoboda zvířat
Sophia Vereeniging