ELKÖTELEZEM MAGAM AZÉRT, HOGY MEGGYŐZZEM A BIZOTTSÁGOT,  HOGY KEMÉNYEBBEN DOLGOZZON AZ ÁLLATOKÉRT

Követelem, hogy a Bizottság késedelem nélkül nyújtson be olyan jogszabályokat, amelyek nem hagynak lehetőséget azok megkerülésére és nem képezhetik kompromisszumok tárgyát. Olyan jogszabályokat, amelyek ambiciózusak, humánusak és progresszívek. Olyan jogszabályokat, amelyek összhangban vannak az uniós polgárok millióinak egyértelmű felhívásával.

Olyan új jogszabályokért fogok küzdeni, amelyek magasabb elvárásokat támasztanak.

Azon fogok dolgozni, hogy javítsam az uniós jogszabályok által már védett állatokra vonatkozó alapvető ellátási normákat.

Be akarom tiltani az előzetes kábítás nélküli vágást.

Egyértelmű tudományos bizonyíték van arra, hogy a kábítás nélküli vágás akut szenvedést okoz az állatoknak. Az állatok előzetes kábítás nélküli levágását a vallási hatóságokkal egyeztetve be kell tiltani.

Határozottan kiállok azért, hogy egyetlen fajról se feledkezzenek meg.

Úgy vélem, hogy a fajspecifikus jogszabályaink nem elég kiterjedtek. Célom, hogy a halfajokra, a pulykákra, a tejelő tehenekre és a nyulakra is érvényes jogszabályokat alkossanak.

Célom, hogy öt éven belül kizárólag a ketrecmentes tartás legyen törvényesen elfogadott Európában. 

Az ECI "Vége a ketrecek korszakának" (Eredeti, angol nevén ”End the cage age”) kezdeményezését követve, támogatom az összes haszonállat (baromfi, sertés, szarvasmarha, fürj, kacsa és liba) ketreces tartásának gyorsított betiltását Európában. Szeretném, ha ez három-öt éven belül megvalósulna.

Határozott célom a csirkék és tyúkok körülményeinek javítása.

A brojlercsirkék és tojótyúkok túl régóta kénytelenek méltatlan körülményeket  elviselni. Ennek most véget kell vetni. Hatékony állatjóléti intézkedések bevezetését, és jobb védelmet kívánok biztosítani ezen állatok számára  - beleértve az állománysűrűség csökkentését, a vízfürdős kábítással történő levágás betiltását, a nagyobb állatjólétet biztosító fajták bevezetését és az embertelen csőr csonkolás megszüntetését. 

ELKÖTELEZEM MAGAM AZÉRT, HOGY MEGÁLLÍTSAM AZ ÁLLATOK SZENVEDÉSÉT AZ ÉLŐÁLLAT-SZÁLLÍTÁSOK SORÁN

Sokkal szigorúbb rendeletet szeretnék annak érdekében, hogy az állatok ne szenvedjenek szükségtelenül. A tudományos tanácsokkal, valamint az uniós polgárok millióinak, az Európai Parlamentnek és a Számvevőszéknek a felhívásával összhangban úgy vélem, hogy eljött az ideje annak, hogy az élőállat szállítás és transzport csak utolsó lehetőségként merüljön fel.

A hosszú távú szállításokat nem szabadna engedélyezni, függetlenül attól, hogy mi a végső célállomás (vágás vagy tenyésztés), és fontos, hogy ez alól kivétel semmi esetben ne legyen engedélyezett, mivel ezek olyan kiskapukat teremthetnek, amelyek meghosszabbítják ezeket az utakat.

Ez magában foglalja a szállítási idő korlátozását, amely sertések és kérődzők (szarvasmarha, kecske és juh) esetében nem haladhatja meg a nyolc órát, baromfi és nyulak esetében pedig a négy órát.

Azon fogok dolgozni, hogy véget vessenek az élőállat transzport veszélyeinek fokozottan kitett állatok szállításának.

Azokra az állatokra, akik a szállítás veszélyeinek fokozottan kitett egyedeknek számítanak, - mint az anyjától még el nem választott borjak, a vemhes nőstény állatok és a szállításra alkalmatlan állatok, -  még kivételes esetben se adhassanak ki szállítási engedélyt!

Úgy vélem, hogy Európának a hússzállítást kell előnyben részesítenie, nem pedig az élő állatok szállítását.

Azt akarom, hogy a kereskedelem az élő állatokról a feldolgozott húskészítmények, és húsdarabok szállítása felé mozduljon el, modernebb, szigorúbb állatjóléti standardnak megfelelő helyi vágóhídi létesítményekkel. 

ELKÖTELEZEM MAGAM AMELLETT, HOGY MEGVÉDJEM A VÍZI FAJOK JÓLÉTÉT

Követelem, hogy a Bizottság keményebben dolgozzon a vízi fajok védelme érdekében.

Ragaszkodom ahhoz, hogy a halakra és az összes vízi fajra vonatkozóan fenntarthatósági és jóléti szempontból előnyös jogszabályokat vezessen be.

Elkötelezem magam amellett, hogy megvédjem a tenyésztett halak állatjóléti szempontjait.

Célom szigorúbb előírások bevezetése a tenyésztésre, a szállításra és a vágásra vonatkozóan, illetve szintén célom jobb feltételek elősegítése és biztosítása a vadon élő célfajok számára a vadonban fogott halastavakban.

Követelem, hogy tiltsuk be a poliptenyésztést, mielőtt az elkezdődne.

Ezt a barbár koncepciót még azelőtt törvényen kívül kell helyezni, mielőtt egyáltalán engedélyeznék poliptenyészetek létrehozását.

ELKÖTELEZEM MAGAM AMELLETT, HOGY AZ ÉLELMISZERTERMELÉS JOBBÁ VÁLJON SZÁMUNKRA, AZ ÁLLATOK ÉS A BOLYGÓNK SZÁMÁRA

Fogadom, hogy harcolni fogok a fenntartható élelmiszer-termelésért.

Követelem, hogy a Közös Agrárpolitika támogassa a fenntartható élelmiszertermelési ágazatot, amelynek középpontjában a magas szintű állatjólét áll. Olyan uniós politikáért fogok küzdeni, amely ösztönzi a könnyű átállást az egészségesebb, kíméletesebb és fenntarthatóbb élelmiszertermelésre.

Könnyebbé kell tenni számunkra a növényi alapú analógiákra való áttérést.

Globálisan egyre kevésbé szabad a húsalapú étrendre hagyatkoznunk, és olyan alternatívákra kell átállnunk, amelyek egészségesebbek számunkra, az állatok számára és a bolygó számára. Azért fogok küzdeni, hogy az EU élelmiszerpolitikája ezt lehetővé tegye.

Meg kell reformálnunk a közös agrárpolitikát.

Úgy vélem, hogy a közös agrárpolitikának támogatnia kell a gazdákat abban, hogy fenntarthatóbb élelmiszer-termelési módszerekre álljanak át. Segítenie kell a szigorúbb állatjóléti előírásokkal kapcsolatos költségterhek viselésében.

Támogatnunk kell a sejtalapú élelmiszerkutatást.

A sejtalapú élelmiszertermelés (állati eredetű hústermékek előállítása közvetlenül sejtkultúrákból) fejlesztésének ösztönzése kulcsszerepet játszik a fenntartható alternatív élelmiszerforrások fejlesztésében. Nagyobb finanszírozás biztonságosan felgyorsítja ezt a feltörekvő ágazatot.

AZ IMPORTÁLT ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEKRE VONATKOZÓ SZIGORÚBB SZABÁLYOK MELLETT KÖTELEZEM EL MAGAM

Szigorítanunk kell az állati eredetű termékek behozatalára vonatkozó szabályokat.

Az EU-n kívüli országokból származó állati eredetű termékek kereskedelmének teljes mértékben tiszteletben kell tartania az új és felülvizsgált uniós állatjóléti jogszabályok által meghatározott szabványokat. Nem szabad hagynunk olyan kiskapukat, amelyek lehetővé teszik a kegyetlenül tartott  állatokból származó termékek behozatalát az EU piacára.

Azt akarom, hogy a Mercosurral folytatott kereskedelem ne okozzon további szenvedést az állatoknak.

Ígérem, hogy az EU-Mercosur megállapodás (amely az EU és Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay közötti kereskedelmi partnerséget formalizálja) nem kerülhet véglegesítésre mindaddig, amíg az állatjóléti feltételek nem vonatkoznak a régióból importált valamennyi termékre. 

ELKÖTELEZEM MAGAM AMELLETT, HOGY FELGYORSÍTSAM AZ ÁLLATKÍSÉRLETEKTŐL MENTES TUDOMÁNYRA VALÓ ÁTTÉRÉST

Szeretnék előrelépést látni az állatok kutatásban és tesztelésben való felhasználásának elkerülése, helyettesítése és csökkentése terén.

A Bizottságnak új, az egész EU-ra kiterjedő stratégiai intézkedéseket kell bevezetnie annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban elősegítse az állatokon alapuló hatósági vizsgálatokról és kutatásokról való átállást. Meg kell határoznia a kulcsfontosságú kutatási területeket, és világos és elérhető mérföldköveket kell kitűznie.

Célom elérni az alábbiakat:

  • Reális finanszírozást új, fejlett, állatmentes kutatási módszerek kifejlesztésére.
  • Nagyszabású támogatást olyan létesítmények és ökoszisztémák létrehozására, amelyekben az állatmentes módszerek virágozhatnak.
  • A tagállamok támogatását az állatmentes módszerekkel kapcsolatos jobb oktatás és képzés kialakításához és bevezetéséhez.
  • Aktív tudásmegosztást az új és újonnan megjelenő állatmentes technológiák ismertségének növelése érdekében.

Azt akarom, hogy a jogszabályi keretek ismerjék el az állatmentes módszereket.

Azt akarom, hogy a jelenlegi kereteket úgy igazítsák ki és módosítsák, hogy a termékek biztonságosságának és hatékonyságának vizsgálatára egyre gyakrabban használhassanak állatkísérletektől mentes módszereket.

Támogatni fogom a tudományos közösséget az állatmentes vizsgálatok irányába történő elmozdulásban.

Több millió polgárhoz, tudóshoz és kutatóhoz hasonlóan én is úgy vélem, hogy ez az emberi egészség, a környezet és az állatok jólétének javát szolgálja. Úgy vélem, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy ez minél hamarabb megvalósuljon. 

ELKÖTELEZEM MAGAM A VADON ÉLŐ ÁLLATOK HATÉKONYABB VÉDELMÉÉRT

Szeretném látni a kedvtelésből tartott állatfajok "pozitív" listáját.

Az EU-nak el kell fogadnia a háziállatként engedélyezett állatfajok listáját, amely meghatározza, hogy mely fajokat lehet házi fogságban tartva életfogytiglan a kereskedelmi forgalomban tartani.

Meg kívánom erősíteni az állatkertekre vonatkozó uniós jogszabályokat.

Az állatkertekre vonatkozó uniós jogszabályokat meg kell erősíteni annak érdekében, hogy jobban végrehajtsák azokat a tagállamokban, biztosítva az állatok jólétének, megőrzésének, oktatásának és lehetőség szerint megmentésének javítását, valamint a mentőközpontok és a menedékhelyek jogi meghatározását.

Célom végrehajtani a vadon élő állatok és növények kereskedelme elleni uniós cselekvési tervet.

Ez fokozott nyomon követést, nagyobb éberséget és finanszírozást, valamint az "egy egészségügy" megközelítés elfogadását jelentené minden intézkedésben. Mint például több uniós mentőközpont-kapacitás és több rendelkezésre álló finanszírozás, a vadásztrófeák behozatalának korlátozása. 

Úgy vélem, minden vadon élő állatot pozitívan kellene értékelni és védeni.

Hatékonyabb  módokat kell találnunk arra, hogy együtt tudjunk élni az őshonos vadon élő állatokkal. Elismerem valamennyi vadon élő állat belső és ökológiai értékét, és támogatni fogom a biológiai sokféleség védelmét és az együttélést, beleértve a nagy ragadozókkal való együttélést is.

Mivel minden állat - beleértve a vadon élő állatokat is - érző lény, ezért a vadgazdálkodás nem halálos és kíméletes módszereinek kutatását is szorgalmazni fogom, és azt, hogy ezeket a módszereket helyezzék előtérbe.

Végül pedig a vadon élő állatokkal szembeni kegyetlenség és a kereskedelmi célú kizsákmányolás megszüntetését célzó intézkedésekért fogok küzdeni, beleértve a kenguruból készült termékek behozatalának tilalmát.

A SZŐRMEFARMOK ÉS A SZŐRMÉBŐL KÉSZÜLT TERMÉKEK EURÓPAI PIACON VALÓ FORGALOMBA HOZATALÁNAK BETILTÁSA MELLETT KÖTELEZEM EL MAGAM

Szeretném, ha haladéktalanul bevezetnék az egész EU-ra kiterjedő prémtenyésztési tilalmat. 

Szeretném, ha ezt a tilalmat minél hamarabb elfogadnák. A tilalom állatjóléti, etikai, környezetvédelmi és közegészségügyi szempontok alapján tükrözné az uniós polgárok határozott ellenállását, amely a sikeres ECI Fur Free Europe (Szőrmementes Európa) kezdeményezésben is egyértelműen kifejezésre jutott.

Azt akarom, hogy szűnjön meg a szőrméből készült termékek kereskedelme.

Azt akarom, hogy ugyanazokat az uniós állatjóléti előírásokat alkalmazzák az EU piacán értékesített valamennyi termékre: be kell tiltanunk a szőrméből készült termékek európai piacra történő behozatalát és értékesítését.

ELKÖTELEZEM MAGAM A TÁRSÁLLATAINK JOBB ELLÁTÁSÁÉRT

Hiszem, hogy a társállataink jobb bánásmódot érdemelnek.

Azt akarom, hogy az állatok és egymást követő gazdáik teljes nyomon követhetősége az egész EU-ban megvalósuljon. Ehhez a nemzeti rendszereknek meg kell osztaniuk egymással az információkat, hogy segítsék a határokon átnyúló nyomon követhetőséget.

Jobb tenyésztési gyakorlatot szeretnék látni.

A jogszabályoknak olyan tenyésztési módszereket kell támogatniuk, amelyek elősegítik a boldogabb és egészségesebb társállatok tartását. Be kell tiltani a szélsőséges tenyésztési gyakorlatokat, amelyek életkorlátozó fizikai egészségi problémákhoz és mentális traumákhoz vezetnek.

Be kell tiltani a macskák és kutyák rossz tenyésztési, szállítási és kereskedelmi gyakorlatát.

Szeretném, ha a kutyák, macskák és lófélék tenyésztését, kereskedelmét és szállítását szigorúbb ellenőrzés alá vonnák az egész EU-ban. Szigorúbb szabályokat akarok látni fajonként külön-külön.

Minden lófélének, bármilyen céllal is tartják, jobb jólétben kell részesülnie. 

Akár társasági, szabadidős, munka- vagy élelmiszertermelés céljából tartják őket, a lovak jóléte nem képezheti kompromisszumok tárgyát. Keményebben kell dolgoznunk a lovak védelmének maximalizálásáért életük minden szakaszában. Szeretném, ha betiltanák a vemhes kancákból rendkívül fájdalmasan kivont termékenységi hormon (eCG) előállítását, behozatalát és értékesítését.

Biztosítanunk kell, hogy minden kezelő hozzáértő legyen.

Jobb törvényekre van szükségünk annak biztosítására, hogy a lovakkal foglalkozó szakemberek megfelelően képzettek legyenek a lófélék gondozására, beleértve a fizikai szükségleteik és a mentális jólétük védelmét is.

ELKÖTELEZEM MAGAM AMELLETT, HOGY AZ ÁLLATJÓLÉTÉRT FELELŐS UNIÓS BIZTOST NEVEZZÜNK KI

Be kell tartanunk az állatoknak tett ígéreteinket.

Szerencsések vagyunk, hogy egyelőre egy olyan Bizottsággal rendelkezünk, amely egyértelműen helyesen akar cselekedni. A Bizottság bejelentette, hogy a jövőben javítani kívánja az állatjólétre vonatkozó jogszabályokat. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy támogassuk ambiciózus és időszerű céljait. Olyan célokat, amelyekkel az uniós polgárok milliói egyértelműen egyetértenek.

Nem ismétlődhet meg a múlt tétlensége.

Sajnálatos módon a korábbi Bizottságok e téren szinte egyáltalán nem tettek lépéseket. Ha most nem cselekszünk, úgy vélem, ez a helyzet akkor is fennállhat, amikor a következő Bizottság 2024 végén megkezdi munkáját. Meg kell - és meg is lehet - akadályozni, hogy az állatjólét terén a tétlenség újabb időszaka következzen be. A megoldás egyértelmű: egy kifejezetten az állatjólétért felelős uniós biztos.

Itt az ideje, hogy ne hárítsuk tovább a felelősséget az állatjólét kérdésében.

Szeretném, ha az állatjólétet kifejezetten beillesztenék az illetékes uniós biztos munkakörébe. Szeretném, ha az Európai Parlament állatjóléttel foglalkozó bizottságai az "Egy egészség" megközelítés mentén végeznék az uniós állatjóléttel kapcsolatos munkájukat, a fenntarthatóság szempontjai szerint foglalkozva a polgárok, az állatok és a környezet egészségével. 

Hiszem, hogy ebben mindannyian partnerek vagyunk.

Az emberek, a házi és vadon élő állatok, a növények és a tágabb környezet egészsége szorosan összefügg. Ezért úgy vélem, hogy az állatjólétért való felelősségnek szélesebb körűen és több bizottságra kellene vonatkoznia, nem csak a mezőgazdasági érdekeltségekre.

Ebben együtt vagyunk. Úgy vélem, hogy jövőbeli egészségünk és jólétünk, valamint az EU jövőbeli jóléte attól függ, hogy végre megadjuk-e az állatoknak azt a figyelmet, amit megérdemelnek.

Image
Image