OBVEZUJEM SE PRISILITI KOMISIJU DA UČINI VIŠE ZA ŽIVOTINJE

Zahtijevam da Komisija bez odlaganja donese zakone za dobrobit životinja koji se neće moći ublažavati ili ugrožavati. Zakone koji su ambiciozni, humani i progresivni. Zakone koji su u skladu s jasnim pozivima koje upućuju milijuni građana EU-a.

Borit ću se za nove zakone koji podižu granicu.

Radit ću na podizanju osnovnih normi brige za životinje koje su već zaštićene zakonima EU.

Želim zabraniti klanje bez prethodnog omamljivanja.

Postoje jasni znanstveni dokazi da klanje bez omamljivanja uzrokuje akutnu patnju životinja. U dogovoru s vjerskim vlastima mora se zabraniti klanje životinja bez prethodnog omamljivanja.

Želim da se ne zaboravi nijedna vrsta.

Smatram da naši zakoni koji se posebno odnose na pojedine vrste životinja nisu dovoljno precizni. Želim da se posebni zakoni također prilagode za riblje vrste, purice i purane, krave muzare i kuniće.

Želim Europu bez kaveza za pet godina.

Slijedom Europske građanske inicijative „End the Cage Age” (Okončajmo upotrebu kaveza), podržavam ubrzavanje zabrane držanja svih životinja u zatvorenim objektima za uzgoj u Europi (perad, svinje, telad, prepelice, patke i guske). Želim tome svjedočiti u narednih tri do pet godina.

Želim bolje uvjete za piliće i kokoši.

Nepodnošljivi uvjeti koje moraju trpjeti pilići brojleri i kokoši nesilice traju predugo. To mora prestati odmah. Tražim osiguravanje snažne zaštite – uključujući smanjenje broja životinja po jedinici površine, zabranu klanja omamljivanjem električnom strujom u vodenoj kupki, primjenu sustava za veću dobrobit pasmina i ukidanje nehumanog podrezivanja kljuna.

OBVEZUJEM SE PREKINUTI PATNJE ŽIVOTINJA TIJEKOM PRIJEVOZA ŽIVIH ŽIVOTINJA

Želim svjedočiti strožoj uredbi kojom bi se izbjegle nepotrebne patnje životinja. U skladu sa savjetima znanosti i pozivom koji upućuju milijuni građana EU-a, Europski parlament i Revizorski sud, vjerujem da je došlo vrijeme da svi oblici prijevoza životinja postanu nužno zlo.

Prijevoz životinja na dugim relacijama ne bi se smio dopuštati, bez obzira koje je njihovo krajnje odredište (klaonica ili uzgoj), a iznimke ne bi smjele postojati budući da mogu predstavljati izgovore da prijevoz duže traje.

Trebao bi uključivati vremenska ograničenja vožnje na najviše osam sati za svinje i preživače (goveda, koze i ovce) i najviše četiri sata za perad i kuniće.

Radit ću na tome da svjedočim kraju prijevoza osjetljivih životinja.

Osjetljive životinje poput teladi koja nije odbijena od sise, gravidnih ženki i životinja koje nisu prikladne za prijevoz ne bi se smjele prevoziti, čak ni kao izuzetak.

Smatram da Europa mora poticati prijevoz mesa, a ne živih životinja.

Želim da se trgovina odmakne od živih životinja i usmjeri na meso, životinjska trupla i embriološke preparate, zajedno s boljim lokalnim pogonima klaonica.

OBVEZUJEM SE ZAŠTITITI DOBROBIT VODENIH VRSTA

Zahtijevam da Komisija više radi na zaštiti vodenih vrsta.

Inzistiram da usvoji održive zakone koji osiguravaju pozitivno djelovanje na dobrobit riba i svih vodenih vrsta.

Obvezujem se zaštititi dobrobit uzgojene i divlje ulovljene ribe.

Želim svjedočiti višim standardima uzgoja, prijevoza i ulova, i želim više dobrobiti za ciljne vrste iz divljeg ulova.

Tražim da se uzgoj hobotnica zabrani i prije nego započne.

Ovu barbarsku ideju treba zakonom zabraniti i prije nego se pojavi.

OBVEZUJEM SE OSIGURATI PROIZVODNJU HRANE KOJA ĆE BITI BOLJA ZA NAS, ZA ŽIVOTINJE I NAŠ PLANET

Obvezujem se na borbu za održivu proizvodnju hrane.

Tražim da se Zajedničkom poljoprivrednom politikom podrži održiva proizvodnja hrane koja u svojoj srži sadrži visoki stupanj dobrobiti za životinje. Borit ću se za politiku EU-a koja potiče jednostavnu tranziciju prema zdravijoj, obzirnijoj i održivijoj proizvodnji hrane.

Nama bi trebalo biti jednostavnije prijeći na izbore koji se temelje na bilju.

Svi se moramo manje oslanjati na prehranu zasnovanu na mesu i prebaciti se na odabir jela koja su zdravija za nas, životinje i planet. Borit ću se za ostvarivanje prehrambene politike EU-a koja će to omogućavati.

Zajednička poljoprivredna politika zahtijeva reformu.

Smatram da Zajednička poljoprivredna politika mora podržati poljoprivrednike tijekom njihova usvajanja održivijih metoda proizvodnje hrane. Mora im pomagati glede troškova koji se odnose na više standarde dobrobiti životinja.

Moramo podržavati istraživanja hrane temeljena na stanicama.

Poticanje razvoja proizvodnje hrane na bazi stanica (proizvodnja namirnica životinjskog podrijetla izravno iz stanica) ima ključnu ulogu u razvoju održivih alternativnih izvora hrane. Više sredstava ubrzat će siguran i brz razvoj ovog novog sektora.

OBVEZUJEM SE NA STROŽE PROPISE ZA UVOZ PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Moramo postrožiti propise o uvozu proizvoda životinjskog podrijetla.

Svi oblici trgovine proizvodima životinjskog podrijetla iz zemalja izvan EU-a moraju se u cijelosti pridržavati istih normi kao i oni uspostavljeni na osnovi novog i revidiranog zakonodavstva EU-a o dobrobiti životinja. Ne smiju postojati nikakvi izgovori na temelju kojih bi se proizvodima koji potječu od mučenih životinja dopustio uvoz na tržište EU-a.

Želim da trgovina s MERCOSUR-om (zajedničko tržište Južne Amerike) životinjama ne uzrokuje dodatnu patnju.

Zalažem se da se Sporazum između Europske unije i zemalja Mercosura (kojim se formalizira trgovinsko partnerstvo između EU-a i Argentine, Brazila, Paragvaja i Urugvaja) ne bi trebalo potpisati sve dok se uvjeti za dobrobit životinja ne budu primjenjivali na sve uvezene proizvode iz te regije.

OBVEZUJEM SE UBRZATI PRIJELAZ NA ZNANOST KOJA NE ISKORIŠTAVA ŽIVOTINJE

Želim svjedočiti napretku kako bi se izbjeglo, zamijenilo i smanjilo korištenje životinja u istraživanjima i ispitivanjima.

Komisija mora uvesti nove strateške mjere na razini EU-a koje će pomoći u odmicanju od regulatornih ispitivanja i istraživanja sa životinjama što je moguće prije. Prioritet mora dati ključnim područjima istraživanja i uspostaviti jasne i ostvarive ključne etape.

Želim svjedočiti:

  • stvarnom financiranju razvoja novih, naprednih metoda istraživanja u kojima se ne koriste životinje.
  • opsežnoj potpori stvaranju pogona i ekosustava u kojima će metode u kojima se ne koriste životinje uspješno napredovati.
  • potpori državama članicama u dogovaranju – i uvođenju – boljeg obrazovanja i osposobljavanja u području metodologija u kojima se ne koriste životinje.
  • aktivnoj razmjeni znanja radi podizanja svijesti o novim i novonastajućim tehnologijama koje ne koriste životinje.

Želim da se zakonodavnim okvirima priznaju metodologije koje ne koriste životinje.

Želim da se postojeći okviri prilagode i promijene kako bi se u ispitivanjima sigurnosti i djelotvornosti proizvoda sve više koristile metode koje ne koriste životinje.

Podržat ću znanstvenu zajednicu u njenom prelasku na ispitivanja u kojima se ne koriste životinje.

Poput milijuna građana, znanstvenika i istraživača vjerujem da će to korisno djelovati na zdravlje ljudi, okoliš i dobrobit životinja. Smatram da moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bi se to desilo što brže.

OBVEZUJEM SE OSIGURATI BOLJE UVJETE ZA DIVLJE ŽIVOTINJE

Želim svjedočiti „pozitivnom popisu” životinjskih vrsta koje se mogu legalno držati kao kućni ljubimci.

EU mora usvojiti popis životinjskih vrsta dopuštenih za držanje kao kućni ljubimci, kojim će se odrediti kojim se vrstama životinja smije trgovati kako bi cijeli život živjele u zatočeništvu u nečijem domu.

Želim osnažiti zakonodavstvo EU-a za zoološke vrtove.

Zakonodavstvo EU-a o zoološkim vrtovima trebalo bi ojačati kako bi se osigurala njegova bolja provedba u svim državama članicama, osiguravajući poboljšanja dobrobiti, očuvanja, obrazovanja i, gdje je to moguće, spašavanja životinja, kao i kako bi se osigurale pravne definicije centara za spašavanje i utočišta

Želim provesti Akcijski plan EU-a protiv trgovine divljim životinjama.

To bi značilo više praćenja, više opreza i bolje financiranje, kao i usvajanje pristupa „jedno znanje” (eng One Health) u svim mjerama. Značilo bi to i više kapaciteta za spašavanje unutar EU-a kao i više sredstava za njihovo financiranje. Uvoz lovačkih trofeja bio bi zabranjen.

Smatram da bi sve divlje životinje trebalo pozitivno vrednovati i zaštititi.

Moramo za sebe pronaći bolje načine života s autohtonim divljim životinjama. Uviđam urođenu i ekološku vrijednost svih divljih životinja i promicat ću zaštitu biološke raznolikosti i suživot, uključujući i velike mesojede.

Budući da su divlje životinje čuvstvena bića, pozivat ću i na više istraživanja u području nesmrtonosnih i humanih metoda gospodarenja životom u prirodi i davanje prioriteta takvim metodama. 

I naposljetku, borit ću se za ukidanje okrutnosti i komercijalnog iskorištavanja divljih životinja, uključujući i zabranu uvoza proizvoda od klokana.

OBVEZUJEM SE NA ZABRANU UZGOJA ŽIVOTINJA RADI PROIZVODNJE KRZNA I STAVLJANJA PROIZVODA OD KRZNA ŽIVOTINJA IZ UZGOJA NA EUROPSKO TRŽIŠTE

Želim svjedočiti, i to odmah, zabrani uzgoja životinja radi proizvodnje krzna u cijeloj Europskoj uniji.

Želim da se ova zabrana usvoji što je moguće prije. Zasnovana na osnovnim postulatima dobrobiti životinja, etike, zaštite okoliša i javnog zdravstva, ova bi zabrana odražavala snažno protivljenje građana Europske unije jasno izraženo u uspješnoj europskoj građanskoj inicijativi „Za Europu bez krzna”.

Želim kraj trgovine proizvodima s farmi krznaša.

Želim da se iste norme EU-a za dobrobit životinja primjenjuju na sve proizvode koji se prodaju na tržištu EU-a: moramo zabraniti uvoz i prodaju proizvoda farmi krznaša na europskom tržištu.

OBVEZUJEM SE NA VIŠE BRIGE O NAŠIM KUĆNIM LJUBIMCIMA

Smatram da naši kućni ljubimci zaslužuju da se prema njima bolje postupa.

Želim da potpuna sljedivost životinja i njihovih kasnijih vlasnika u cijelom EU-u postane stvarnost. To od nacionalnih sustava zahtijeva da dijele informacije kako bi pomogli u prekograničnoj sljedivosti.

Želim svjedočiti boljim praksama uzgoja.

Zakonodavstvo mora promicati uzgojne metode koje potiču sretnije i zdravije kućne ljubimce. Ekstremne prakse uzgoja koje dovode do fizičkih zdravstvenih problema koji skraćuju život životinja i psihičkih trauma moraju se zabraniti.

Loš uzgoj, prijevoz i prakse trgovanja koje se odnose na mačke i pse treba zabraniti.

Želim da trgovina pasa, mačaka i kopitara podliježe strožim propisima kojima se reguliraju sve faze prijevoza, za svaku životinjsku vrstu posebno.

Svi kopitari, bez obzira u koje se svrhe uzgajaju, moraju imati koristi od veće dobrobiti.

Bilo da se drže kao kućni ljubimci, za zabavu, rad ili proizvodnju hrane, dobrobit kopitara ne smije se izostaviti iz odredbi različitih zakona. Moramo više raditi na maksimalnoj zaštiti kopitara u svakoj fazi njihova života. Želim svjedočiti zabrani proizvodnje, uvoza i prodaje hormona plodnosti (eCG) koji se iznimno bolno izvlači iz gravidnih ženki.

Moramo se pobrinuti da su svi uzgajivači kompetentni.

Trebaju nam bolji zakoni koji će osigurati da uzgajivači budu pravilno osposobljeni za brigu o kopitarima, uključujući zaštitu njihovih psihičkih potreba i mentalnu dobrobit.

OBVEZUJEM SE NA IMENOVANJE POSEBNOG POVJERENIKA ZA DOBROBIT ŽIVOTINJA

Moramo održati obećanja koja smo dali svojim životinjama.

Sretni smo što trenutačno imamo Komisiju koja jasno želi učiniti pravu stvar. Objavila je svoju namjeru za poboljšanje zakonodavstva o dobrobiti životinja u budućnosti. Moramo učiniti sve što možemo kako bismo podržali njene ambiciozne i pravovremene ciljeve. Ciljeve koje jasno dijele milijuni građana EU-a.

Ne smijemo ponoviti dosadašnje nedjelovanje.

Nažalost dosadašnje su mjere Komisije po tom pitanju izostale. Ne budemo li djelovali odmah, isto će se nastaviti i kad sljedeća Komisija započne s radom 2024. Novo razdoblje nedjelovanja u pogledu dobrobiti životinja treba – i može se - spriječiti. Put naprijed je jasan: jedan povjerenik EU-a izričito zadužen za ovo područje.

Došlo je vrijeme da zaustavimo prebacivanje odgovornosti u pogledu pitanja dobrobiti životinja.

Želim svjedočiti izričitom integriranju dobrobiti životinja u opis posla nadležnog povjerenika EU-a. Želim vidjeti da se rad odborâ Europskog parlamenta po pitanju dobrobiti životinja koji oni provode zajedno s pristupom „Jedno zdravlje”, održivo bavi zdravljem građana, životinja i okoliša.

Vjerujem da svi u tome zajedno sudjelujemo.

Zdravlje ljudi, domaćih i divljih životinja, biljaka i divlje prirode usko je povezano. Zato smatram da bi odgovornost za dobrobit životinja trebala pripadati većem broju odbora, a ne samo onima koji se bave poljoprivredom.

U tome sudjelujemo zajedno. Vjerujem da budućnost našeg zdravlja i napretka kao i budući napredak EU-a ovisi o tome da životinjama konačno posvetimo pozornost koju zaslužuju.

Image
Image