Image
Image

Vaadi ehdokkaaltasi enemmän vuoden 2024 EU-vaaleissa. Parempi EU-lainsäädäntö mahdollistaa tarpeettoman eläinten kärsimyksen lopettamisen, julmimmilla tavoilla tuotettujen eläinperäisten tuotteiden myynnin lopettamisen ja suojelee Euroopan alueella asuvia luonnonvaraisia eläimiä. Muutos voi kuitenkin tapahtua vain, jos toimimme nyt.

Voimme kaikki tehdä osamme positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi eläimille – jos haluamme. Jos eläinten hyvinvointi on sinulle tärkeää, on aika saattaa äänesi kuuluviin.

Pyydä ehdokkaita näyttämään, että he ovat kuunnelleet miljoonia EU-kansalaisia, jotka haluavat EU:n tekevän enemmän eläinten suojelemiseksi.

Pyydä ehdokasta sitoutumaan eläinten hyvinvoinnin parantamiseen. #VoteforAnimals

Lähetä viesti ehdokkaille

Lähetä viesti ehdokkaille: anna tukesi eläimille osoittaaksesi, että olet tosissasi muutoksen tekemisessä, jos sinut valitaan.

Allekirjoittamalla Eläinten EU 2024 -sitoumuksen ehdokkaat lupaavat edistää 10 keskeistä asiaa eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi seuraavan lainsäädäntökauden aikana.

Näin toimimalla meillä on parhaat mahdollisuudet saada edistyksellinen eläimiä koskeva lainsäädäntö hyväksytyksi seuraavassa Euroopan parlamentissa.

 

Eläinten EU 2024 -sitoumus

Image

Vaadin, että EU-komissio ryhtyy viipymättä toimiin eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön luomiseksi. Vaadin, että lainsäädäntö on kunnianhimoinen, inhimillinen ja edistyksellinen. Lainsäädännön tulee kieltää häkkikasvatus ja muut julmat tuotantotavat. Lisäksi lainsäädännön tulee suojella paremmin lihantuotannossa ja kananmunantuotannossa kasvatettavia kanoja. Lue lisää.

Image

Vaadin, että EU-komissio ottaa käyttöön inhimillisemmät eläinkuljetuksia koskevat säädökset. Vaadin, että elävien eläinten vienti kielletään. Lisäksi vaadin, että haavoittuvimmassa asemassa olevien eläinten, kuten tiineiden eläinten ja vastasyntyneiden poikasten, kuljetukset kielletään. Lisäksi vaadin tiukempia aikarajoja kaikille eläinkuljetuksille. Lue lisää.

Image

Kasvatettujen kalojen hyvinvointia kasvatuksen, kuljetuksen ja teurastuksen aikana tulee parantaa. Myös vedestä pyydettävien lajien hyvinvointia on parannettava. Lisäksi mustekalankasvatus on kiellettävä. Lue lisää.

Image

Vaadin, että EU:n yhteinen maatalouspolitiikka tukee kestävää ruoantuotantoa, jonka ytimessä on eläinten hyvinvointi. Työskentelen sellaisen EU-politiikan puolesta, joka kannustaa siirtymään terveellisempään, eläinystävällisempään ja kestävämpään ruoantuotantoon. Lue lisää.

Image

Kolmansista maista tuoduissa eläinperäisissä tuotteissa on noudatettava samoja standardeja kuin Euroopan unionin alueella tuotetuissa tuotteissa. Lue lisää.

Image

Meidän on työskenneltävä määrätietoisemmin ja tehokkaammin, jotta voimme löytää  tapoja vähentää ja korvata koe-eläinten käyttöä tutkimuksessa, lakisääteisessä testauksessa ja koulutuksessa. Komission on otettava käyttöön selkeät strategiat, jotta tämä tavoite voidaan saavuttaa nopeasti. Lue lisää.

Image

Haluan, että komissio laatii uusia toimenpiteitä luonnonvaraisten eläinten hyvinvoinnin ja suojelun parantamiseksi. Tätä varten tarvitaan positiivilista niistä eläinlajeista, joita saa pitää lemmikkeinä. Lisäksi haluan tiukemmat säädökset vankeudessa pidettävien luonnonvaraisten eläinten pitämiselle. Mielestäni on olennaisen tärkeää ryhtyä toimenpiteisiin, jotka johtavat inhimillisempään ja kestävämpään rinnakkaiseloon luonnonvaraisten eläinten kanssa. Lue lisää.

Image

On aika lopettaa turkistarhaus. Uskon, että on myös aika kieltää tarhattujen eläinten turkisten tuonti Euroopan markkinoille. Myös miljoonat EU-kansalaiset haluavat samaa. Lue lisää.

Image

Haluan, että komission ehdotusta uudeksi seuraeläinasetukseksi vahvistetaan. Haluan parempia käytäntöjä eläinjalostukseen. Lisäksi haluan turvata lemmikkieläinten hyvinvoinnin kuljetusten aikana ja puuttua laittomaan lemmikkieläinkauppaan. Vaadin tiukempaa valvontaa verkossa tapahtuvalle eläinten myynnille ja markkinoinnille. Lue lisää.

Image

On aika antaa eläimille parempi tulevaisuus. Meidän on estettävä toinen pitkä toimettomuusjakso. Uskon, että asialleen omistautunut EU-komissaari voisi viimein antaa eläinten hyvinvoinnille sen ansaitseman huomion. Lue lisää.

candidates have signed the pledge

Image
Image
NÄMÄ JÄRJESTÖT TUKEVAT ELÄINTEN EU 2024
Eurogroup for Animals
Compassion in World Farming CIWF Logo
VIER PFOTEN
Animal Equality Logo
World Animal Protection WAP Logo
Deutscher Tierschutzbund Logo
Otwarte Klatki Logo
Essere Animali
Djurens Rätt
LAV
AnimaNaturalis Logo
Dierenbescherming
Albert Schweitzer Foundation
Animalia Logo
Fondation Brigitte Bardot
Loomus
SEY Suomen eläinsuojelu
La Fondation droit animal éthique & sciences LFDA Logo
Společnost pro zvířata Logo
CAAI
Doctors Against Animal Experiments Logo
GAIA Voice of the Voiceless logo
Animal Protection Denmark
Animal Friends Croatia
Code Animal Logo
QUATRE PATTES
Menschen für Tierrechte
Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht
Animal Society
Animal Action Greece
Una Terra
Irish Society for the Prevention of Cruelty to Animals ISPCA Logo
Ethical Farming Ireland
Tušti narvai
Stichting Proefdiervrij Logo
Dier & Recht Logo
Caring Vets
Animal Advocacy and Protection AAP Logo
animais de rua
Portuguese Vegetarian Association Logo
Asociația F.R.E.E.
Sloboda Zvierat Logo
Humánny pokrok
Society for the Protection of Animals Ljubljana DZZZ Logo
FAADA
AWO Animal Welfare Observatory
Asociación Nacional para la Defensa de los Animales
Djurskyddet Sverige
Svenska Djurskyddsföreningen
CS4EU
OIPA
Ippothesis Logo
Hellenic Animal Welfare Federation
The Wolf Action Group / Luonto-Liiton Susiryhmä
CAS International
Svoboda zvířat
Sophia Vereeniging