Image
Image

Karusnahavaba Euroopa

Karusloomafarmide loomad elavad ülipiiratud oludes: üksteise peale laotud väikestes puurides. Nad kannatavad enesevigastamise, põletikuliste haavade, puuduvate jäsemete ja kannibalismi käes. Karusloomakasvatus on vastuolus isegi kõige elementaarsema loomade heaolu kontseptsiooniga.

Euroopa kodanikualgatus „Karusnahavaba Euroopa“ kutsub EL-i üles:

  • Keelakem karusloomafarmid
  • Keelakem tehistingimustes kasvatatud karusloomade nahast valmistatud tooted Euroopa turul
Karusnahavaba Euroopa

Tegutse kohe karusnahavaba Euroopa nimel

Keelakem karusloomafarmid. Keelakem tehistingimustes kasvatatud karusloomade nahast valmistatud tooted Euroopa turul. Tegutsege kohe, lisades oma nimi Euroopa kodanikualgatus #FurFreeEurope
Tegutse kohe karusnahavaba Euroopa nimel

Miks keelata karusloomakasvatus ja kasvatustest saadavad karusnahatooted?

EBAEETILINE

Karusloomafarmides ei ole võimalik rahuldada karusnaha saamiseks kasvatatavate looduslike loomaliikide, näiteks rebaste ja naaritsate, keerulisi käitumislikke vajadusi. Loomade pidamine väikestes puurides ja nende tapmine üksnes või peamiselt nende karusnaha väärtuse tõttu ei ole õigustatud ka selliste koduloomade nagu küülikute ja tšintšiljade puhul. Karusloomakasvatus on ebaeetiline, olenemata kohast, kus see aset leiab, ja seetõttu nõuame ka intensiivsest karusnahatootmisest saadud karusnahkade müügi keelustamist.

EBATURVALINE

Karusloomafarmid kujutavad endast ohtu loomade ja inimeste tervisele. COVID-19 pandeemia ajal mõjutasid koroonaviiruse puhangud sadu naaritsakasvatusi ja leiti, et SARS-CoV-2 viiruse uued variandid on loomadelt inimestele üle kandunud.

MITTESÄÄSTLIK

Karusloomakasvatusel on märkimisväärne keskkonnamõju ja see kujutab endast tõsist ohtu kohalikule bioloogilisele mitmekesisusele. Karusloomafarmidest põgenenud ameerika naarits ehk mink on nüüdseks laialt levinud kogu EL-is ja on põhjustanud märkimisväärset kahjulikku mõju Euroopa kohalikule elusloodusele. Karusnaha viimistlemisel ja värvimisel kasutatakse mürgiseid kemikaale. Mürgiste metallide põhjustatud pinnareostuse poolest kuulub karusnahatöötlemine ja -värvimine viie suurima reostusintensiivsusega tööstusharu hulka.

1701892
allkirjad
1 03 23
allkirjade kogumine lõppes

Miks just nüüd?

Karusloomakasvatus ja karusnahast valmistatud tooted peaksid muutuma halvaks minevikumälestuseks. Nüüd on käes aeg luua karusnahavaba Euroopa. Euroopa Liidus on selleks enneolematu võimalus:

  • Karusnahatööstus seisab COVID-19 tõttu silmitsi majandusliku ja loomatervishoiualase kriisiga.
  • 12 EL-i liikmesriiki on hiljuti kutsunud Euroopa Komisjoni üles uurima võimalusi karusloomakasvatuse püsivaks keelustamiseks EL-is ja esitama õigusakti ettepanekut selle eesmärgi saavutamiseks.
  • Euroopa Komisjon vaatab praegu läbi EL-i loomade heaolu käsitlevaid õigusakte. See läbivaatamine annab võimaluse keelustada nii tehistingimustes kasvatatud karusloomadest valmistatud karusnaha tootmine kui ka sellega kauplemine.
  • Sajad kaubamärgid on muutunud karusnahavabaks, reageerides oma klientide eetilistele nõudmistele.
Image
Image
Need organisatsioonid toetavad algatust “Karusnahavaba Euroopa” ehk “Fur Free Europe”.
Animal Advocacy and Protection
abillion
Animal Action Greece
Animal Law Italia
AnimaNaturalis Logo
Anima
animais de rua
animalia
Animal Friends Croatia
Animal Save Movement
Animals United
Asociación Nacional para la Defensa de los Animales
Bont Voor Dieren
CAAI
Compassion in World Farming
Code Animal
Collective Fashion Justice
Animal Protection Denmark
Четири лапи
Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht
Deutsche Tier-Lobby
Deutsches Tierschutzbüro
Deutscher Tierschutzbund Logo
Dier & Recht Logo
Djurens Rätt
Djurskyddet Sverige
Dyrenes Alliance
Dzīvnieku brīvība
Eurogroup for Animals Logo
Tušti narvai
Essere Animali
Fondation Brigitte Bardot
Four Paws
Hellenic Animal Welfare Federation
Humánny pokrok
Intimate With Nature Society IWNS Logo
La Fondation droit animal éthique & sciences LFDA Logo
LAV
L214 Éthique & Animaux Logo
FAADA
Asociația F.R.E.E.
Fur Free Alliance
GAIA Voice of the Voiceless logo
Green REV Institute
Humane Society International Europe
International Anti-Fur Coalition
Koalicja Klimatyczna
Loomus
Menschen für Tierrechte
Menschen für Tierrechte
Malta SPCA MSPCA Logo
Magyar Szőrmeellenes Liga
National Animal Rights Association
Invisible Animals
Animal Defenders Czech Republic (OBRAZ)
oikeutt aelaimille
Organizzazione Internazionale per la Protezione degli Animali
One Voice
Otwarte Klatki Logo
Pro Wildlife
QUATRE PATTES
Respect For Animals
SEY Suomen eläinsuojelu
Slovenian Vegan Society
Society for the Protection of Animals Ljubljana DZZZ Logo
Svoboda Zvirat
Sociedade Protectora dos Animais
Société Anti Fourrure
Svenska Djurskyddsföreningen
Svoboda zvířat
Tu Abrigo Su Vida
Unión Vegetariana Española
Vegan FTA
VeGaia
Verein Gegen Tierfabriken
Viva! Poland
VIER PFOTEN
VIER VOETERS
Vuci ghall-annimali
Welfarm
World Animal Protection
World Federation for Animals