Image
Image

Nõudke oma kandidaatidelt 2024. aasta ELi valimistel rohkem. Paremad ELi õigusaktid aitavad peatada tarbetuid kannatusi, keelustada julmal viisil saadud loomsete saadustega kauplemine ja kaitsta Euroopa väärtuslikku loodust.Kuid see saab juhtuda ainult siis, kui me tegutseme kohe.

Me kõik saame anda oma panuse positiivsete muutuste esilekutsumisse loomade jaoks – kui me seda teha otsustame. Kui loomade heaolu on teie jaoks oluline, on aeg oma hääl kuuldavaks teha.

Laske oma kandidaatidel näidata, et nad on kuulanud miljoneid ELi kodanikke – teiesuguseid inimesi –, kes tahavad, et EL teeks loomade kaitseks rohkem.

Paluge oma kandidaadil seista loomade eest. #VoteforAnimals

Saatke kandidaatidele sõnum

Saatke kandidaatidele sõnum: kõnelge loomade eest, tõestamaks, et kavatsete valituks osutumisel päriselt midagi muuta!

Hääletades loomade eest, võtavad nad järgmises seadusandlikus tsüklis endale kohustuse edendada 10 peamist loomadega seotud valdkonda.

See tähendab, et meil on parimad võimalused järgmises Euroopa Parlamendis järk-järgult loomi käsitlevad õigusaktid vastu võtta.

 

Lubadused 2024

Image

Nõuan, et komisjon esitaks viivitamata loomade heaolu käsitlevad õigusaktid, mida ei muudetaks leebemaks ega lühendataks. Nõuan, et see õigusakt oleks ambitsioonikas, inimlik ja edumeelne. Soovin, et see hõlmaks puuride ja muude julmade põllumajandustavade keelustamist, samuti liha- ja munakanade paremat kaitset. Lisateavet.

Image

Nõuan, et komisjon kehtestaks loomade transportimiseks humaansemad eeskirjad. Nõuan üleminekut elusloomade ekspordi ja haavatavate loomade transpordi otsesele keelustamisele. Samuti tuleb kehtestada rangemad ajapiirangud iga reisi pikkusele ja igale loomale. Lisateavet.

Image

On aeg tegutseda ja kaitsta tehistingimustes peetavate kalade heaolu kasvatamise, transpordi ja tapmise ajal. Peame edendama sihtliikide heaolu loodusliku püügi puhul ja keelama kaheksajalakasvatuse juurutamise. Lisateavet.

Image

Nõuan, et ühine põllumajanduspoliitika toetaks jätkusuutlikku toidutootmist, mille keskmes on loomade heaolu. Võitlen ELi poliitika eest, mis soodustab lihtsat üleminekut tervislikumale, sõbralikumale ja jätkusuutlikumale toidutootmisele. Lisateavet.

Image

Imporditud loomsed tooted peavad järgima samu standardeid, mis Euroopa Liidus toodetud tooted. Lisateavet.

Image

Peame töötama rohkem ja nutikamalt, et leida viise, kuidas vähendada ja asendada loomade kasutamist teadusuuringutes, regulatiivsetes katsetes ja hariduses. Komisjon peab kehtestama selged strateegiad selle kiiremaks saavutamiseks. Lisateavet.

Image

Soovin, et komisjon koostaks uued meetmed metsloomade heaolu ja kaitse parandamiseks, sealhulgas kehtestaks „positiivse nimekirja” loomaliikidest, keda võib seaduslikult lemmikloomana pidada, ning soovin vangistuses peetavate loomade suhtes rangemaid eeskirju. Usun, et on oluline võtta meetmeid, mis nõuavad meilt koos eksisteerimist metsloomadega humaansemal ja säästvamal viisil. Lisateavet.

Image

On aeg lõpetada karusloomakasvatuse kohutav praktika. Usun, et vastavalt miljonite ELi kodanike soovile on aeg keelata tehistingimustes kasvatatud karusnahatoodete Euroopa turule laskmine. Lisateavet.

Image

Soovin tugevdada komisjoni ettepanekut uue lemmikloomade määruse kohta. Soovin lõpetada halvad aretustavad, kindlustada lemmikloomade heaolu transportimise ajal, võidelda ebaseadusliku lemmikloomakaubandusega ja taotleda rangemat kontrolli veebis müümise ja reklaamimise suhtes. Lisateavet.

Image

On aeg anda loomadele parem tulevik. Peame vältima järjekordset pikemat tegevusetusperioodi. Usun, et pühendunud ELi volinik saab lõpuks pöörata loomade heaolule väärilist tähelepanu. Lisateavet.

candidates have signed the pledge

Image
Image
Need organisatsioonid toetavad programmi ANNA HÄÄL LOOMADE NIMEL 2024
Eurogroup for Animals
Compassion in World Farming CIWF Logo
VIER PFOTEN
Animal Equality Logo
World Animal Protection WAP Logo
Deutscher Tierschutzbund Logo
Otwarte Klatki Logo
Essere Animali
Djurens Rätt
LAV
AnimaNaturalis Logo
Dierenbescherming
Albert Schweitzer Foundation
Animalia Logo
Fondation Brigitte Bardot
Loomus
SEY Suomen eläinsuojelu
La Fondation droit animal éthique & sciences LFDA Logo
Společnost pro zvířata Logo
CAAI
Doctors Against Animal Experiments Logo
GAIA Voice of the Voiceless logo
Animal Protection Denmark
Animal Friends Croatia
Code Animal Logo
QUATRE PATTES
Menschen für Tierrechte
Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht
Animal Society
Animal Action Greece
Una Terra
Irish Society for the Prevention of Cruelty to Animals ISPCA Logo
Ethical Farming Ireland
Tušti narvai
Stichting Proefdiervrij Logo
Dier & Recht Logo
Caring Vets
Animal Advocacy and Protection AAP Logo
animais de rua
Portuguese Vegetarian Association Logo
Asociația F.R.E.E.
Sloboda Zvierat Logo
Humánny pokrok
Society for the Protection of Animals Ljubljana DZZZ Logo
FAADA
AWO Animal Welfare Observatory
Asociación Nacional para la Defensa de los Animales
Djurskyddet Sverige
Svenska Djurskyddsföreningen
CS4EU
OIPA
Ippothesis Logo
Hellenic Animal Welfare Federation
The Wolf Action Group / Luonto-Liiton Susiryhmä
CAS International
Svoboda zvířat
Sophia Vereeniging