ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ

Θέλω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδώσει, χωρίς καθυστέρηση, νομοθεσία η οποία δεν θα είναι ούτε αποδυναμωμένη ούτε συμβιβασμένη. Νομοθεσία φιλόδοξη, ανθρώπινη και προοδευτική. Νομοθεσία που θα ευθυγραμμίζεται με την ξεκάθαρη έκκληση εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ.

Θα αγωνιστώ για νέους νόμους που θα ανεβάζουν τον πήχη

Θα εργαστώ για να βελτιωθούν τα υπάρχοντα βασικά πρότυπα φροντίδας των ζώων 

Θέλω να απαγορεύεται η σφαγή χωρίς προηγούμενη αναισθητοποίηση

Υπάρχει ξεκάθαρη επιστημονική τεκμηρίωση ότι η σφαγή χωρίς προηγούμενη αναισθητοποίηση είναι βασανιστική για τα ζώα. Η σφαγή ζώων χωρίς προηγούμενη αναισθητοποίηση πρέπει, σε συνεννόηση και διάλογο με τις θρησκευτικές Αρχές, να απαγορευτεί.

Να μην ξεχαστεί κανένα είδος

Πιστεύω ότι η, ανά είδος, νομοθεσία μας δεν είναι επαρκής. Πρέπει απαραιτήτως να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της για να περιλάβει τα είδη που δεν καλύπτονται, ιδίως τα ψάρια, τις γαλοπούλες, τις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και τα κουνέλια.

Θέλω μία Ευρώπη χωρίς κλουβιά, μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια

Πάνω από 1,4 εκατ. ευρωπαίοι πολίτες υπέγραψαν την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Τέλος στην εποχή των κλουβιών» («End the Cage Age»). Η ΕΕ θα πρέπει τώρα να δράσει χωρίς καθυστέρηση για να απαγορεύσει την εκτροφή σε κλουβιά, για όλα τα ζώα (ωοτόκες όρνιθες, χοιρομητέρες, μόσχους, κουνέλια, ορτίκια, πάπιες, χήνες...).Θέλω να δω την απαγόρευση να τίθεται σε ισχύ μέσα στα επόμενα τρία με πέντε χρόνια.

Θέλω καλύτερες συνθήκες εκτροφής για τα κοτόπουλα και τις χήνες

Για πάρα πολύ καιρό, τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής και οι ωοτόκες όρνιθες έχουν υπομείνει αβάσταχτες συνθήκες εκτροφής. Αυτό πρέπει πλέον να σταματήσει και οι συνθήκες να βελτιωθούν. Ιδίως, να μειωθούν οι πυκνότητες εκτροφής, να μπει ένα τέλος στους απάνθρωπους ακρωτηριασμούς του ράμφους και στις αναισθητοποιήσεις με ηλεκτρισμένο υδατόλουτρο, και να προωθούνται πλέον φυλές τα γενετικά στελέχη των οποίων είναι συμβατά με την ευζωία.  

ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ 

Θέλω να εξασφαλίσω καλύτερη προστασία για τα ζώα που μεταφέρονται ζωντανά. 

Επιθυμώ να δω πολύ ισχυρότερο Κανονισμό που να περιορίζει την άσκοπη ταλαιπωρία των ζώων. Σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, τις έκκλησης εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχει έρθει η ώρα, οι μεταφορές ζώντων ζώων, να είναι μόνο η έσχατη λύση.

Τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων δεν θα πρέπει να επιτρέπονται, όποιος και να είναι ο τελικός προορισμός (σφαγή ή εκτροφή) και δεν θα πρέπει να υπάρχουν παρεκκλίσεις, γιατί αυτές δημιουργούν παραθυράκια μέσω των οποίων παρατείνονται οι μεταφορές.

Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει ένα όριο στη διάρκεια του ταξιδιού που δεν πρέπει να ξεπερνά τις οχτώ ώρες για τα γουρούνια και τα μηρυκαστικά (βοοειδή, κατσίκες και πρόβατα) και τις τέσσερις ώρες για τα πουλερικά και τα κουνέλια. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να τεθούν αυστηρά όρια για τη μεταφορά ζώων σε συνθήκες ακραίων θερμοκρασιών (κρύο ή ζέστη). 

Θα εργαστώ για να μπει τέλος στη μεταφορά ευάλωτων ζώων.

Τα ευάλωτα ζώα, όπως τα μοσχαράκια που δεν έχουν απογαλακτιστεί, οι κυοφορούσες θηλυκές και τα ζώα που δεν είναι κατάλληλα για μεταφορά δεν θα πρέπει να μεταφέρονται, ούτε κατά παρέκκλιση.

Η Ευρώπη πρέπει να προκρίνει τη μεταφορά κρέατος και όχι ζωντανών ζώων.

Θεωρώ ότι η ΕΕ πρέπει σταδιακά να αντικαταστήσει τις εξαγωγές ζωντανών ζώων με εμπόριο σφαγίων, κρέατος και εμβρυϊκών προϊόντων, με καλύτερες τοπικές εγκαταστάσεις σφαγείων.

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΖΩΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΕΙΔΩΝ

Θέλω η Επιτροπή να εργαστεί πιο σκληρά για την προστασία των υδρόβιων ειδών.

Θα επιμείνω να εισάγει βιώσιμες και θετικές νομοθεσίες όσον αφορά την προστασία των ψαριών και όλων των υδρόβιων ειδών.

Δεσμεύομαι να προστατεύσω την ευημερία των εκτρεφόμενων ψαριών και των ψαριών της αλιείας ανοιχτής θαλάσσης.

Χρειάζονται αυστηρότερα πρότυπα όσον αφορά την εκτροφή, τη μεταφορά και τη σφαγή των εκτρεφόμενων ψαριών, αλλά και να θεσπιστεί καλύτερη προστασία των ψαριών στο πλαίσιο της εμπορικής αλιείας.

Απαιτώ να απαγορευθεί η εκτροφή χταποδιών πριν ξεκινήσει.

Η ιδέα της εντατικής εκτροφής χταποδιών είναι ένας ηθικός και περιβαλλοντικός παραλογισμός που κινείται ενάντια στη συσσωρευμένη επιστημονική γνώση που υπάρχει για αυτά τα εξαιρετικά ευφυή και ευαίσθητα ζώα.  Πρέπει να απαγορευτεί κατευθείαν, πριν αναπτυχθεί στην Ευρωπαϊκή επικράτεια.  

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ

Δεσμεύομαι να παλέψω για μία βιώσιμη παραγωγή τροφίμων.

Θέλω η Κοινή Αγροτική Πολιτική να υποστηρίζει έναν τομέα παραγωγής τροφίμων βιώσιμο, με υψηλά πρότυπα καλής διαβίωσης στον πυρήνα του. Θα παλέψω ώστε η πολιτική της ΕΕ να ενθαρρύνει τη μετάβαση προς μία παραγωγή τροφίμων πιο υγιεινή, πιο ανθρώπινη και πιο βιώσιμη.

Η μετάβαση σε επιλογές φυτικής προέλευσης πρέπει να είναι ευκολότερη.

Όλοι πρέπει να βασιζόμαστε λιγότερο στη διατροφή με βάση το κρέας και να μεταβούμε σε επιλογές πιο υγιεινές για εμάς, τα ζώα και τον πλανήτη. Θα παλέψω ώστε η επισιτιστική πολιτική της ΕΕ να διευκολύνει τους καταναλωτές να επιλέγουν φυτικές εναλλακτικές, και να ενθαρρύνει τη λελογισμένη κατανάλωση προϊόντων ζωικής προέλευσης υψηλότερης ποιότητας. 

Πρέπει να αναθεωρήσουμε την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Πιστεύω ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική πρέπει να υποστηρίζει τους αγρότες που υιοθετούν πιο βιώσιμες μεθόδους παραγωγής τροφίμων. Θα πρέπει να βοηθά τους αγρότες να καλύψουν τα κόστη που συνεπάγονται τα υψηλότερα πρότυπα ευημερίας των ζώων.

Χρειάζεται να υποστηρίζουμε την έρευνα τροφίμων κυτταρικής βάσης.

Η ανάπτυξη της παραγωγής τροφίμων με βάση τα κύτταρα (η ανάπτυξη ζωικών προϊόντων τροφής απευθείας από καλλιέργειες κυττάρων) παίξει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη βιώσιμων, εναλλακτικών πηγών τροφίμων. Μεγαλύτερη χρηματοδότηση θα επιταχύνει αυτόν τον αναδυόμενο τομέα με ασφάλεια και ταχύτητα.

ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Πρέπει να αυστηροποιηθούν οι κανόνες εισαγωγής των προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Όλες οι εισαγωγές ζωικών προϊόντων από χώρες εκτός ΕΕ θα πρέπει να σέβονται πλήρως τα πρότυπα που καθιερωθήκαν με τη νέα αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των ζώων. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα παραθυράκι που να αφήνει να μπουν στην Ευρωπαϊκή αγορά, ζωικά προϊόντα προερχόμενα από κτηνοτροφικές μονάδες που δεν σέβονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων.

Θέλω η συμφωνία Mercosur να μη προκαλέσει επιπρόσθετη ταλαιπωρία και εκμετάλλευση για τα ζώα.

Η συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Mercosur (που επισημοποιεί εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Αργεντινής, Βραζιλίας, Παραγουάης, και Ουρουγουάης) δεν θα πρέπει να οριστικοποιηθεί προτού εφαρμοστούν, σε όλα τα εισαγόμενα προϊόντα από την περιοχή, οι απαιτήσεις για τους όρους ευζωίας των ζώων.

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΖΩΑ

Επιθυμώ να δω πρόοδο στην αποφυγή, στην αντικατάσταση και στη μείωση της χρήσης των ζώων σε έρευνα και σε δοκιμές.

Η Επιτροπή πρέπει να εισάγει νέες στρατηγικές δράσεις σε επίπεδο ΕΕ ώστε να βοηθήσει στη μετάβαση μακριά από δοκιμές ρυθμιστικού χαρακτήρα με βάση τα ζώα και μακριά από την έρευνα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε βασικούς ερευνητικούς τομείς και να θέσει ξεκάθαρα και επιτεύξιμα ορόσημα.

Επιθυμώ να δω:

  • Ρεαλιστική χρηματοδότηση για την ανάπτυξη νέων, προηγμένων ερευνητικών μεθόδων που δεν χρησιμοποιούν ζώα.
  • Υποστήριξη μεγάλης κλίμακας για τη δημιουργία εγκαταστάσεων και οικοσυστημάτων όπου οι μέθοδοι χωρίς ζώα μπορούν να ευδοκιμήσουν.
  • Υποστήριξη για τα Κράτη Μέλη ώστε να συμφωνήσουν σε και να εισάγουν καλύτερη εκπαίδευση πάνω σε μεθοδολογίες που δεν χρησιμοποιούν ζώα.
  • Ενεργό μοίρασμα της γνώσης για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών που δεν χρησιμοποιούν ζώα.

Επιθυμώ νομοθετικά πλαίσια για την αναγνώριση μεθοδολογιών που δεν χρησιμοποιούν ζώα.

Επιθυμώ τα τωρινά πλαίσια να τροποποιηθούν και να προσαρμοστούν ώστε οι μέθοδοι που δεν χρησιμοποιούν ζώα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλο και περισσότερο για τη δοκιμή της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των προϊόντων.

Θα υποστηρίξω τη μετάβαση της επιστημονικής κοινότητας προς δοκιμές που δεν χρησιμοποιούν ζώα.

Όπως και άπειροι πολίτες, επιστήμονες και ερευνητές, πιστεύω ότι αυτό θα ωφελήσει την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και την ευημερία των ζώων. Πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε αυτό να γίνει πιο γρήγορα.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ

Επιθυμώ να δω «θετική λίστα» των ειδών ζώων που επιτρέπεται να κατέχονται ως κατοικίδια.

Η ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει λίστα με τα είδη ζώων που επιτρέπεται να κατέχονται ως κατοικίδια, καθορίζοντας τα είδη που επιτρέπεται να εμπορεύονται στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Επιθυμώ ισχυροποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τους ζωολογικούς κήπους.

Αυτή τη στιγμή, οι πρακτικές που εφαρμόζονται στους ζωολογικούς κήπους για τα ζώα σε αιχμαλωσία, βλάπτουν την ευημερία των ζώων και δεν προσφέρουν ούτε στη συντήρησή (conservation), ούτε στην εκπαίδευση. Η νομοθεσία θα πρέπει να ενισχυθεί ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτές οι πρακτικές δεν συνεχίζονται, ότι η νομοθεσία εφαρμόζεται επαρκώς σε όλα τα κράτη-μέλη, και ότι δίνονται νομικοί ορισμοί των κέντρων περίθαλψης και των καταφυγίων.

Επιθυμώ την αυστηρή και άμεση εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης κατά της Παράνομης Εμπορίας Άγριων Ζώων.

Αυτό θα επέτρεπε να υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση, στενότερη παρακολούθηση του εμπορίου και μεγαλύτερη χρηματοδότηση, καθώς και την υιοθέτηση της προσέγγισης «Μια Υγεία» σε όλες τις δράσεις. Επίσης θα αυξανόταν η δυναμικότητα των κέντρων διάσωσης στην ΕΕ και η χρηματοδότησή τους, και θα περιοριζόταν αισθητά η εισαγωγή κυνηγετικών τροπαίων.

Θεωρώ ότι όλα τα άγρια ζώα θα πρέπει να εκτιμώνται θετικά και να προστατεύονται.

Πρέπει να βρούμε καλύτερους τρόπους να ζούμε με τα γηγενή άγρια ζώα. Αναγνωρίζω την εγγενή και οικολογική αξία όλων των άγριων ζώων και τη σημασία της προστασίας τους για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, καθώς και τη σημασία μιας αρμονικής συνύπαρξης των ανθρώπων με τα ζώα της άγριας πανίδας, συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων σαρκοφάγων. 

Καθώς όλα τα άγρια ζώα είναι όντα ευαίσθητα, καλώ επίσης για περισσότερη έρευνα σε μη θανατηφόρες και ανθρώπινες μεθόδους διαχείρισης των πληθυσμών της άγριας πανίδας και για την απόδοση προτεραιότητας σε αυτές τις μεθόδους. 

Τέλος, θα αγωνιστώ για τη θέσπιση μέτρων κατά της βαναυσότητος και της εμπορικής εκμετάλλευσης των άγριων ζώων, περιλαμβάνοντας και την απαγόρευση της εισαγωγής προϊόντων από καγκουρό.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΟΥΝΟΦΩΡΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΓΟΥΝΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Επιθυμώ να δω, χωρίς καμία καθυστέρηση, την απαγόρευση της εκτροφής γούνας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Επιθυμώ την υιοθέτηση αυτής της απαγόρευσης το ταχύτερο δυνατό. Βασισμένη σε λόγους καλής μεταχείρισης των ζώων καθώς και για λόγους ηθικούς, περιβαλλοντικούς και δημόσιας υγείας, η απαγόρευση θα αντανακλά την ισχυρή εναντίωση των πολίτων της ΕΕ στην εκτροφή γούνας, εναντίωση που εκφράστηκε ξεκάθαρα στην επιτυχημένη ECI (Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών) «Ευρώπη χωρίς γούνα».

Επιθυμώ το τέλος του εμπόριο προϊόντων γούνας εκτροφής.

Θέλω, τα πρότυπα ευημερίας των ζώων που εφαρμόζονται στην ΕΕ, να ισχύουν για όλα τα προϊόντα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή αγορά:  Αυτό σημαίνει την απαγόρευση εισαγωγής και πώλησης στην Ευρωπαϊκή αγορά, προϊόντων που περιέχουν γούνα εκτροφής. 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

Θεωρώ ότι τα ζώα συντροφιάς αξίζουν καλύτερης μεταχείρισης.

Θέλω να γίνει πραγματικότητα η πλήρης ιχνηλασιμότητα των ζώων και των διαδοχικών τους ιδιοκτητών σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό απαιτεί το μοίρασμα πληροφοριών μεταξύ των εθνικών συστημάτων, για να υπάρχει διασυνοριακή ιχνηλασιμότητα.

Επιθυμώ να δω καλύτερες πρακτικές εκτροφής.

Η νομοθεσία θα πρέπει να προωθεί μεθόδους εκτροφής που ευνοούν την παράγωγη πιο ευτυχισμένων και πιο υγιών ζώων συντροφιάς. Ακραίες πρακτικές εκτροφής οι οποίες επιφέρουν στα ζώα προβλήματα σωματικής υγείας και τραύματα ψυχικά που περιορίζουν τη ποιότητα και τη διάρκεια της ζωή τους, πρέπει να απαγορευτούν.

Οι κακές πρακτικές εκτροφής, μεταφοράς και εμπορίου σκύλων και γατών πρέπει να απαγορευτούν

Επιθυμώ να δω το εμπόριο των σκύλων, γατών και υπποειδών να υπόκειται σε αυστηρότερους ελέγχους σε όλη την ΕΕ. Θέλω αυστηρότερους κανόνες για κάθε στάδιο της μεταφοράς τους, ανά είδος ξεχωριστά.

Όλα τα ιπποειδή, ανεξαρτήτως της χρήσης τους, πρέπει να χαίρουν καλύτερης ευημερίας.

Είτε διατηρούνται για συντροφιά, για αναψυχή, για εργασία ή για παραγωγή τροφής, δεν πρέπει η ευημερία κανενός ιπποειδούς, να αιωρείται στο κενό μεταξύ διαφορετικών νομοθεσιών. Πρέπει να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να μεγιστοποιηθεί η προστασία αυτών των  ζώων σε κάθε στάδιο της ζωής τους. Θέλω να απαγορευτεί στην ΕΕ η παραγωγή, εισαγωγή και πώληση της ορμόνης γονιμότητας (eCG) που εξάγεται με εξαιρετικά επώδυνα τρόπο από κυοφορούσες φοράδες.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι χειριστές των ιπποειδών είναι ικανοί.

Χρειαζόμαστε καλύτερους νόμους για να διασφαλίσουμε ότι οι χειριστές εκπαιδεύονται καταλλήλως στη φροντίδα των ιπποειδών, ιδίως στην κάλυψη των σωματικών τους αναγκών και στην προστασία της ψυχικής τους ευημερίας.

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Πρέπει να κρατήσουμε τις υποσχέσεις που δώσαμε στα ζώα.

 Η τωρινή Επιτροπή έχει δηλώσει την πρόθεσή της να βελτιώσει τη νομοθεσία για την προστασία των ζώων. Αυτός ο φιλόδοξος στόχος, τον οποίον μοιράζονται εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ, πρέπει να υποστηριχτεί.   

Δεν πρέπει να επαναληφθεί η αδράνεια του παρελθόντος.

Οι δράσεις των προηγούμενων Επιτροπών προς αυτόν τον στόχο ήταν σχεδόν ανύπαρκτες και αυτό μπορεί κάλλιστα να ξανασυμβεί με την νέα Επιτροπή που θα ξεκινήσει στο τέλος του 2024. Μία νέα περίοδος αδράνειας πρέπει και μπορεί να αποφευχθεί. Ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ξεκάθαρος: ένας Επίτροπος της ΕΕ ρητά επιφορτισμένος με την ευημερία των ζώων. 

Είναι ώρα να σταματήσει η μετάθεση ευθυνών για την ευημερία των ζώων.

Επιθυμώ να δω την ευημερία των ζώων να ενσωματώνεται ρητά στον τίτλο εργασίας του σχετικού Επιτρόπου της ΕΕ. Οι εργασίες των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την ευημερία των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να υλοποιούνται χρησιμοποιώντας την προσέγγιση «Μία Υγεία», και να αντιμετωπίζουν κατά τρόπο βιώσιμο την υγεία των πολιτών, των ζώων και του περιβάλλοντος.

Η αντιμετώπιση της ευημερίας των ζώων με τρόπο συστημικό

Η υγεία των ανθρώπων, των οικόσιτων και των άγριων ζώων, των φυτών και του περιβάλλοντος γενικοτερα συνδέονται στενά. Για αυτό πιστεύω ότι τα θέματα που αφορούν στην προστασία των ζώων θα πρέπει να συζητιούνται σε πολύ περισσότερες κοινοβουλευτικές επιτροπές και όχι μόνο στο πλαίσιο της Επιτροπής Γεωργίας. 

Μας αφορά όλους: Πιστεύω ότι η μελλοντική υγεία και ευημερία της ΕΕ εξαρτώνται από την προσοχή που θα δώσουμε επιτέλους στα ζώα. 

Image
Image