Image
Image

Bed politikere, der stiller op til Europa-Parlamentet i 2024, om at arbejde for bedre dyrevelfærd i EU. Med bedre EU-lovgivning kan vi give dyrene mere acceptable vilkår og begrænse unødig lidelse, samt forbyde import af animalske produkter, der er produceret med dårligere dyrevelfærd end i EU.  Men det kan kun ske, hvis vi handler nu.

Vi kan alle bidrage til at skabe positive forandringer for dyr – hvis vi ønsker det. Hvis dyrevelfærd betyder noget for dig, er det tid til, at din stemme bliver hørt.

Bed kandidaterne til Europa-Parlamentet vise, at de lytter til millioner af EU-borgere - folk som dig - som ønsker, at EU gør mere for at beskytte dyrene og skabe bedre dyrevelfærd. Bed din kandidat om at tilslutte sig løftet for dyrene. #VoteforAnimals

Send en besked til kandidaterne

Send en besked til kandidaterne med en opfordring om at arbejde for dyrene i Europa-Parlamentet

Ved at tilslutte sig løftet om at arbejde for bedre dyrevelfærd lover kandidaterne at fremme ti hovedområder for dyr i den næste lovgivningsperiode.

Det betyder, at vi har den bedste chance for at få vedtaget ambitiøs og progressiv lovgivning for dyr i det næste Europa-Parlament.

 

Tilsagn

Image

Jeg lover at arbejde for, at Kommissionen hurtigst muligt og uden yderligere forsinkelse fremsætter  lovgivningsforslag om dyrevelfærd, der ikke er udvandet eller kompromitteret. Jeg vil arbejde for, at denne lovgivning bliver ambitiøs, human og progressiv, omfatter et forbud mod hold af dyr i bure såvel som andre uacceptable produktionsformer samt sikrer bedre beskyttelse af slagtekyllinger og æglæggende høner. Lær mere.

Image

Jeg vil arbejde for, at Kommissionen indfører mere humane regler for transport af levende dyr. Jeg ønsker en omstilling, der fører til et forbud mod eksport af levende dyr,  forbud mod transport af sårbare dyregrupper samt krav om begrænset varighed af transporten for alle dyr. Lær mere.

Image

Jeg mener, at det er på tide, at vi beskytter velfærden for opdrættede fisk; både under opdræt, transport og slagtning. I fiskeriet skal vi  fremme velfærden for de arter, der fiskes efter (målarterne) samt forbyde opdræt af blæksprutter i EU, inden det etableres. Lær mere.

Image

Jeg vil arbejde for, at den fælles landbrugspolitik  støtter bæredygtig fødevareproduktion med høj dyrevelfærd i centrum. Jeg vil kæmpe for en EU-politik, der tilskynder en  overgang til en fødevareproduktion, der er sundere og mere bæredygtig. Lær mere.

Image

Importerede animalske produkter skal leve op til de samme dyrevelfærdsmæssige standarder som dem, der produceres i Den Europæiske Union. Lær mere.

Image

Vi må arbejde målrettet og smartere for at finde måder, hvorpå vi kan reducere og erstatte brugen af forsøgsdyr inden for forskning, lovpligtig testning og uddannelse. Kommissionen må indføre klare strategier for at få dette til at ske hurtigere. Lær mere.

Image

Jeg ønsker, at Kommissionen udarbejder nye foranstaltninger til forbedring af velfærden og beskyttelse af vilde dyr, herunder indførelse af en "positivliste" over dyrearter, der lovligt kan holdes som kæledyr, og jeg ønsker strengere regler for dyr, der holdes i fangenskab. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi indfører foranstaltninger, der understøtter sameksistens mellem mennesker og vilde dyr på en mere human og bæredygtig måde. Lær mere.

Image

Det er på tide at sætte en stopper pelsdyravl. Og jeg mener, at det er på tide og i overensstemmelse med ønskerne fra millioner af EU-borgere at  forbyde import, salg og markedsføring af pelsprodukter fra opdrættede dyr på det europæiske marked. Lær mere.

Image

Jeg støtter EU-Kommissionens forslag til en ny forordning for familiedyr. Jeg ønsker at stoppe dårlig avlspraksis, sikre familiedyrs trivsel under transport, komme ulovlig handel med familiedyr til livs, og at der indføres strengere kontrol, når familiedyr sælges/annonceres online. Lær mere.

Image

Det er tid til at give dyrene en bedre fremtid. Det skal være slut med lange perioder uden dyrevelfærdsmæssige forbedringer. Jeg mener, at en dedikeret EU-kommissær kan give dyrevelfærd den opmærksomhed, det fortjener. Lær mere.

candidates have signed the pledge

Image
Image
DISSE ORGANISATIONER STØTTER VOTE FOR ANIMALS 2024
Eurogroup for Animals
Compassion in World Farming CIWF Logo
VIER PFOTEN
Animal Equality Logo
World Animal Protection WAP Logo
Deutscher Tierschutzbund Logo
Otwarte Klatki Logo
Essere Animali
Djurens Rätt
LAV
AnimaNaturalis Logo
Dierenbescherming
Albert Schweitzer Foundation
Animalia Logo
Fondation Brigitte Bardot
Loomus
SEY Suomen eläinsuojelu
La Fondation droit animal éthique & sciences LFDA Logo
Společnost pro zvířata Logo
CAAI
Doctors Against Animal Experiments Logo
GAIA Voice of the Voiceless logo
Animal Protection Denmark
Animal Friends Croatia
Code Animal Logo
QUATRE PATTES
Menschen für Tierrechte
Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht
Animal Society
Animal Action Greece
Una Terra
Irish Society for the Prevention of Cruelty to Animals ISPCA Logo
Ethical Farming Ireland
Tušti narvai
Stichting Proefdiervrij Logo
Dier & Recht Logo
Caring Vets
Animal Advocacy and Protection AAP Logo
animais de rua
Portuguese Vegetarian Association Logo
Asociația F.R.E.E.
Sloboda Zvierat Logo
Humánny pokrok
Society for the Protection of Animals Ljubljana DZZZ Logo
FAADA
AWO Animal Welfare Observatory
Asociación Nacional para la Defensa de los Animales
Djurskyddet Sverige
Svenska Djurskyddsföreningen
CS4EU
OIPA
Ippothesis Logo
Hellenic Animal Welfare Federation
The Wolf Action Group / Luonto-Liiton Susiryhmä
CAS International
Svoboda zvířat
Sophia Vereeniging