Image
Image

Поискайте по-доброто от кандидатите ви за евродепутати през 2024 г. По-доброто европейско законодателство може да спре ненужното страдание, да забрани най-жестоките търговски практики с животински продукти и да защити безценната дива природа на Европа. Това може да се случи само ако действаме сега.

Поискайте от вашите кандидати да покажат, че са се вслушали в гласа на милионите граждани на ЕС, хора като вас, които искат ЕС да прави повече за защитата на животните.

Обвързвайки се с обещанието на „Гласувайте за животните“, 2024, кандидатите за евродепутати обещават в рамките на следващия законодателен цикъл да работят за изпълнението на 10 ключови ангажимента към животните.

Това означава, че имаме много добра възможност да приемем прогресивно законодателство за животните в следващия Европейски парламент. Поискайте от вашите кандидати да покажат, че са се вслушали в гласа на милионите граждани на ЕС, хора като вас, които искат ЕС да прави повече за защитата на животните.

ИЗПРАТЕТЕ СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ

ИЗПРАТЕТЕ СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ: ”МОЛЯ, ПОДПИШЕТЕ АНГАЖИМЕНТА КЪМ ЖИВОТНИТЕ, ЗА ДА ПОКАЖЕТЕ, ЧЕ АКО БЪДЕТЕ ИЗБРАНИ ЩЕ РАБОТИТЕ СЕРИОЗНО ЗА ПРОМЯНА!”

Обещания на Кампания 2024 „Гласувайте за животните“

Image

Искам Европейската Комисия незабавно да представи законодателство за хуманно отношение към животните, в което няма компромисни и частични решения. Искам това законодателство, да е амбициозно, хуманно и прогресивно. Искам то да включва забрана на клетките и на други жестоки селскостопански практики, както и по-добра защита за птиците, отглеждани за месо и за кокошките носачки. Научете повече.

Image

Искам Европейската комисия да въведе по-хуманни правила, регулиращи транспортирането на животни. Искам преход към въвеждане на категорична забрана на износа на живи животни и на транспорта на уязвими животни и по-строги времеви ограничения на продължителността на всяко пътуване за всяко животно. Научете повече.

Image

Смятам, че е време да предприемем действия за защита на благосъстоянието на рибата в рибовъдните стопанства по време на нейното отглеждане, транспортиране и клане. Трябва да подобрим благосъстоянието на дивите видове, обект на промишлен риболов и да забраним въвеждането на ферми за октоподи. Научете повече.

Image

Искам Общата селскостопанска политика да подкрепя устойчивото производство на храни, базирано на високи стандарти за хуманно отношение към животните. Ще се боря за политика на ЕС, която насърчава лесния преход към по-здравословно, по-щадящо и по-устойчиво производство на храни. Научете повече.

Image

Вносните продукти от животински произход трябва да отговарят на същите стандарти като тези, произведени в Европейския съюз. Научете повече.

Image

Трябва да работим по-усърдно и по-интелигентно, за да намерим начини да намалим и заменим използването на животни в научните изследвания, в регулаторните тестове и в образованието. Комисията трябва да въведе ясни стратегии, за да може това да се случи по-бързо. Научете повече.

Image

Искам Комисията да изготви нови мерки за подобряване на благосъстоянието и опазването на дивите животни, като това включва одобряване на списък с животинските видове, които могат да бъдат законно отглеждани като домашни любимци. Искам и по-строги правила за отглеждането на животни в плен. Считам, че е важно да приемем мерки, които да изискват от хората да съжителстват с дивите животни по по-хуманен и устойчив начин. Научете повече.

Image

Време е да се сложи край на ужасяващата практика на отглеждане на животни заради козината им. Считам, че е време да се забрани пускането на продукти от ценни кожи на европейския пазар, каквото е и желанието на милиони граждани на ЕС. Научете повече.

Image

Искам да подсиля предложението на Комисията за нов регламент за домашните любимци. Искам лошите практики за отглеждане да бъдат спрени, да се осигури грижа и добро отношение към животните по време на транспорт, да се преустанови незаконната търговия и да има по-строг контрол при онлайн продажба/реклама на домашни любимци. Научете повече.

Image

Време е да осигурим по-добро бъдеще за животните. Трябва да избегнем нов и удължен период на бездействие. Назначаването на такъв еврокомисар най-накрая ще обърне необходимото и заслужено внимание на хуманното отношение към животните. Научете повече.

candidates have signed the pledge

Image
Image
ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ПОДКРЕПЯТ „ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ЖИВОТНИТЕ“, 2024
Eurogroup for Animals
Compassion in World Farming CIWF Logo
VIER PFOTEN
Animal Equality Logo
World Animal Protection WAP Logo
Deutscher Tierschutzbund Logo
Otwarte Klatki Logo
Essere Animali
Djurens Rätt
LAV
AnimaNaturalis Logo
Dierenbescherming
Albert Schweitzer Foundation
Animalia Logo
Fondation Brigitte Bardot
Loomus
SEY Suomen eläinsuojelu
La Fondation droit animal éthique & sciences LFDA Logo
Společnost pro zvířata Logo
CAAI
Doctors Against Animal Experiments Logo
GAIA Voice of the Voiceless logo
Animal Protection Denmark
Animal Friends Croatia
Code Animal Logo
QUATRE PATTES
Menschen für Tierrechte
Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht
Animal Society
Animal Action Greece
Una Terra
Irish Society for the Prevention of Cruelty to Animals ISPCA Logo
Ethical Farming Ireland
Tušti narvai
Stichting Proefdiervrij Logo
Dier & Recht Logo
Caring Vets
Animal Advocacy and Protection AAP Logo
animais de rua
Portuguese Vegetarian Association Logo
Asociația F.R.E.E.
Sloboda Zvierat Logo
Humánny pokrok
Society for the Protection of Animals Ljubljana DZZZ Logo
FAADA
AWO Animal Welfare Observatory
Asociación Nacional para la Defensa de los Animales
Djurskyddet Sverige
Svenska Djurskyddsföreningen
CS4EU
OIPA
Ippothesis Logo
Hellenic Animal Welfare Federation
The Wolf Action Group / Luonto-Liiton Susiryhmä
CAS International
Svoboda zvířat
Sophia Vereeniging